Еламски език: Разлика между версии

м
замяна с n-тире
м (интервал)
м (замяна с n-тире)
 
== Ареал и времево разпространение ==
Носителите на еламския са населявали южен и югозападен Иран [[Хузестан]], като на [[древноперсийски език|древноперсийски]] названието на Елама е ''Hujiyā'', и [[Фарс]] (като е възможно да е бил разпространен и в други области на [[Иранско плато|Иранското плато]] преди III-то хил. пр.н.е.).
 
В III-то хилядолетие преди Христа от шумеро-акадски източници са известни редица еламски градове-държави: Шушен (Шушун, [[Суза]]), [[Аншан]] ([[Анчан]], днес Тепе-Малян близо до [[Шираз]] във Фарс), Симашки, Адамдун и други.
По въпроса за генеалогическите връзки на еламския има различни виждания, като често се свързва с кавказкото, алтайското и дравидското езиково семейство, последното предвид [[Индска цивилизация|индската цивилизация]], с която несъмнено Елам е бил във връзка.
 
В последно време са оформени две водещи хипотези за родственост на еламския - дравидска и африканска.
 
== Вижте също ==
* Дьяконов И. М. Эламский язык // Языки древней Передней Азии. М.: Наука, 1967.
* Дьяконов И. М. Эламский язык // Языки Азии и Африки III. M.: Наука, 1979.
* Хачикян М. Л. Эламский язык // Языки мира: Древние реликтовые языки Передней Азии / РАН. Институт языкознания. Под ред. Н. Н. Казанского, А. А. Кибрика, Ю. Б. Корякова. М.: Academia, 2010.
* Blažek V. The new Dravidian-Afroasiatic parallels. Preliminary report // Nostratic, Dene-Caucasian, Austric and Amerind, ed. V. Shevoroshkin. Bochum: Brockmeyer, 1992
* Grillot-Susini F., Roche C. Éléments de grammaire élamite. Paris: Edition Recherche sur les Civilizations, 1987.