Разлика между версии на „Захароза“

м
замяна с n-тире
м (замяна с n-тире)
Сравнена с [[глюкоза]]та тя има еднакъв качествен, но различен количествен състав. Поради сходство между някои свойства на глюкозата и захарозата може да се очаква и сходство и в техния строеж.
 
Както глюкозата така и захарозата взаимодействат с прясно приготвен меден дихидроксид при обикновена температура, като се получава прозрачен тъмносин разтвор - качествена реакция за многовалентен алкохол със съседни (вицинални) хидроксилни групи.
 
:<math>C_{12}H_{22}O_{11}+Cu(OH)_{2} \rightarrow C_{12}H_{22}O_{11}Cu + 2H_{2}O </math>