Разлика между версии на „Литовски език“

м
замяна с n-тире
м (без изпуснат интервал преди точка)
м (замяна с n-тире)
* Два рода: мъжки и женски. В миналото е имало среден род, но той е почти изчезнал като такъв и се наблюдава при определителни прилагателни.
* Седем падежа: именителен, родителен, дателен, винителен, творителен, местен ([[инесивен падеж|инесивен]]) и звателен падеж. В по-стари текстове се срещат остатъци от [[илативен падеж|илативен]], [[адесивен падеж|адесивен]] и [[аблативен падеж]]. Илативният падеж се използва предимно в разговорната реч.
* Пет склонения при съществителните имена: първо склонение (мъжки род с окончания -as, -is, -ys), второ склонение (женски род с окончания -a, -ė, -ti), трето склонение (мъжки и женски с окончание -is), четвърто склонение (мъжки род с окончания -us, -ius) - непродуктивно, пето склонение (мъжки род с окончание -uo + две думи от женски род sesuo "сестра", duktė "дъщеря") - непродуктивно.
* Три склонения при прилагателните.
* Три числа (единствено, двойствено и множествено)
Литовският език е много консервативен език, който е запазил много думи, близки до [[санскрит]]. Например, sūnus "син", avis "овца" съвпадат, а други са много близки: санскр. dhumas – лит. dūmas "дим", санскр. antaras – лит. antras "втори" – санскр. vrkas – лит. vilkas "вълк".
 
Има доста думи, които са близки до [[латински език]]: лат. rota лит. ratas "колело", лат. senex лит. senis "старец", лат. vir лит. vyras "мъж", лат. anguis лит. angis "вид змия", лат. linum лит. linas "лен", лат. aro лит. ariu "ора", лат. iungo лит. jungiu "включвам се", лат. duo лит. du "две", лат. tres лит. trys "три", лат. septem лит. septyni "седем", лат. gentes лит. gentys "племена", лат. mensis лит. mėnesis "месец", лат. dentes лит. dantys "зъб", лат. noctes лит. naktys "нощи". Освен това склонения на много латински думи, които завършват на /-um/, съответстват на литовско /-ų/.
 
Между славянските и балтийските езици се наблюдава известно сходство в лексиката, но в литовския език има думи с индоевропейски корен, които не се срещат при славянските езици. Също така има литовски думи, които са близки до славянските, но липсват в останалите индоевропейски езици. Например, праслав. *devęt- "девет" има сходство с лит. devyni, но няма аналогии в другите индоевропейски езици, където коренът е *(e)new<sup>e</sup>m.