Облигационно право: Разлика между версии

м
замяна с n-тире
м (интервал; козметични промени)
м (замяна с n-тире)
 
== Система ==
Под система в/на облигационното право се разбира разделянето на правните норми в правни институти и тяхната подредба. Тази система се дели на обща част - която съдържа правилата характерни за облигационните правоотношения и специална част – която урежда отделните видове от тях.
 
Общата част в облигационното право допълва и доразвива или пък само (за)дава [[понятие|понятията]] в случая, ако няма нищо уредено в специалната част по определен въпрос или зададената [[Разсъждение|тема]].
Специалната част урежда отделни категории облигационни правоотношения, като ги подрежда съобразно избраната от законодателя система, съобразно техните източници.
 
Източниците на облигационните правоотношения се поделят най-общо на ''договорни'' и ''извъндоговорни''. Доктринално договорни са тези които съдържат в себе си сделки - едностранна сделка или договор, а извъндоговорните са тези които не съдържат в себе си сделка. Извъндоговорните са:
# [[неоснователно обогатяване]];
# [[гесция]];