Разлика между версии на „Уикипедия:Интерфейсни администратори“

→‎Процедури: може би по-добър пример колко много пъти беше поправян кода, преди да бъде къмитнат окончателно
(→‎Процедури: може би по-добър пример колко много пъти беше поправян кода, преди да бъде къмитнат окончателно)
Към настоящия момент в Уикипедия няма [[Уикипедия:Решения за политиката|официално утвърдена процедура]] за избор на интерфейсни администратори. Практиката, произтичаща от проведените обсъждания, е [[Уикипедия:Бюрократи|бюрократите]] да предоставят права за определен срок на всеки избран за [[Уикипедия:Администратори|администратор]] при поискване. Конкретният размер на срока зависи от планираната работа: в някои случаи може да е достатъчен минималният срок от една седмица, но в други може да е по-подходящо правата да бъдат за няколко месеца.
 
Освен чрез директно редактиране на кода в съответните страници в Уикипедия, промени е възможно да се правят и чрез {{ph}}. В този случай редакциите по страниците се извършват от бота [[Потребител:JSS 9|JSS 9]]. В резюметата на своите редакции ботът указва кой потребител оригинално е направил съответната промяна, както и дава връзка към промяната във Фабрикатор (например {{ph|rUI2bf521772bb39c077dc8d562a28c07f7d69e3d16}}). Достатъчно тривиални промени може да бъдат директно къмитвани в хранилището {{ph|source/ui}} без предварително обсъждане. За по-сериозните промени се препоръчва да бъдат предлагани за рецензиране в {{ph|differential}} (например {{ph|D6D5}}).<ref>Кратко описание на процедурата има на {{ph|w/howto-arcanist}}.</ref>
 
== Бележки ==