Защита на потребителите: Разлика между версии

м
форматиране: 5x тире, 4x 6lokavica, 2x нов ред (ползвайки Advisor)
м (на правилното място)
м (форматиране: 5x тире, 4x 6lokavica, 2x нов ред (ползвайки Advisor))
== Институции и организации в България ==
Граждани на Република България могат да търсят съдействие от различни институции спрямо спецификата на проблема им.
 
=== Комисия за защита на потребителите (КЗП) ===
Отговаря за:
* Лично в деловодството на КЗП или в деловодството на съответната районна дерекция при КЗП;
 
Жалбите eе необходимо:
'''1. Да не са анонимни'''.
 
* '''Данни за потенциалния нарушител.'''
Адрес на търговския обект или името и адреса на фирмата, телефон и други координати, с които подателят на жалбата или сигнала разполага. Без посочване на тези конкретни факти и обстоятелства не може да се предприемат действия. В част от сигналите до КЗП се посочва, че на територията на определен жилищен квартал, град или местност се извършва някакво нарушение – липса на обявени цени, необявено работно време и др., без да се конкретизира обектът или фирмата. В такива случаи КЗП не може да извърши целенасочени действия и да вземе мерки, за резултата от които да уведоми подателя на сигнала.
* '''Доказателства — – копия от платежен документ (касова бележка или фактура), договор, оферти, брошури и др.'''
При подаване на жалба до КЗП потребителите трябва да посочат подробно всички обстоятелства, като задължително приложат към нея ксерокопия или сканирани документи, които да потвърждават изложеното. За да предприемат действия, контролните органи трябва да имат копия от платежен документ ([[Касов апарат|касова бележка]] или [[фактура]]), договор, оферти, брошури, ваучери, документи, установяващи претенцията по основание и размер и др., в зависимост от проблема.
 
 
=== Европейски потребителски център-България (ЕПЦ-България) ===
 
ЕПЦ-България съблюдава за:
 
* Лично в ЕПЦ-България;
 
Жалбите eе препоръчително да съдържат:
 
* '''Данни за подателя.''' Задължително се изисква пълен адрес (адрес, град, пощенски код) ИЛИ валиден И-мейл адрес ИЛИ телефонен номер.
* Обикновена поща;
 
Жалбите eе необходимо:
 
'''1. Да не са анонимни'''.
* '''Данни за потенциалния нарушител.'''
Адрес на търговския обект или името и адреса на фирмата, телефон и други координати, с които подателят на жалбата или сигнала разполага.
* '''Доказателства — – копия от платежен документ (касова бележка или фактура), договор, оферти, брошури и др.'''
При подаване на жалба до КФН потребителите трябва да посочат подробно всички обстоятелства, като задължително приложат към нея ксерокопия или сканирани документи, които да потвърждават изложеното. За да предприемат действия, контролните органи трябва да имат копия от платежен документ (касова бележка или фактура), [[договор]], оферти, брошури, ваучери, документи, установяващи претенцията по основание и размер и др., в зависимост от проблема.
 
* Радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства;
* [[Електронен подпис]];
* Пазарно регулиране — – електронни съобщения;
* Пощи;
 
'''Забележка:''' В случай, че предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги, не изпълни свое задължение, засегнатите крайни потребители могат в срок до два месеца да отправят писмена жалба до комисията за разглеждане и решаване.
 
Жалбите eе необходимо:
 
'''1. Да не са анонимни'''.
* '''Данни за потенциалния нарушител.'''
Адрес на търговския обект или името и адреса на фирмата, телефон и други координати, с които подателят на жалбата или сигнала разполага.
* '''Доказателства — – копия от платежен документ (касова бележка или фактура), договор, оферти, брошури и др.'''
При подаване на жалба до КРС потребителите трябва да посочат подробно всички обстоятелства, като задължително приложат към нея ксерокопия или сканирани документи, които да потвърждават изложеното. За да предприемат действия, контролните органи трябва да имат копия от платежен документ (касова бележка или фактура), договор, оферти, брошури, ваучери, документи, установяващи претенцията по основание и размер и др., в зависимост от проблема.
 
* [http://www.kzp.bg/ Сайт на Комисията за защита на потребителите]
* [http://lex.bg/laws/ldoc/2135513678 Закон за защита на потребителите]
* [http://ecc.bg Европейски потребителски център - – сайт]
* [http://www.fsc.bg/ Сайт на Комисията за финансов надзор]
* [http://www.fsc.bg/media_center/files/ZKFN.rtf Закон за Комисията за финансов надзор]