Разлика между версии на „УНИЦЕФ“

м
замяна с n-тире
м (интервал)
м (замяна с n-тире)
Съществуват национални комитети в 36 [индустриализирани] страни по света, всеки от които е създаден като независима местна неправителствена организация. Националните комитети набират средства от частния сектор.
 
УНИЦЕФ се финансира изключително от доброволни вноски и заедно с Националния комитет генерират около една трета от годишния доход на организацията. Това става чрез вноски от корпорации, организации на гражданското общество и повече от 6 милиона индивидуални дарители по целия свят. Те също така се обединят - различни партньори, включително медиите, национални и местни държавни служители, неправителствени организации, специалисти като лекари и адвокати, корпорации, училища, младите хора и широката общественост свързани с правата на децата.
 
== Популяризиране и набиране на средства ==
 
== Корпоративно партньорство ==
За набиране на средства за образование и програми за ограмотяване, УНИЦЕФ работи съвместно с фирми от целия свят - международни, както и малки и средни предприятия. От 2005 г. организацията е подкрепяна от Montblanc, с които работят в тясно сътрудничество, за да се осигури на децата по света по-добър достъп до образование.
 
== Корпоративна социална отговорност ==
== Проекти на УНИЦЕФ България ==
 
Семейство за всяко дете – цели чрез подкрепа, създаване на мрежа от услуги, които да предотвратят изоставянето на деца от семействата им в домове. Приемна грижа – Кампанията, обхващаща периода април - август 2010 г. и имаща за цел повишаване на информираността и чувствителността на обществото относно тази социална услуга.
 
Ранно детско развитие – кампания „Мълчанието днес, ражда викове утре" за ранното детско развитие, която обхващаща периода юни - октомври 2009 г. И имаща за цел повишаване на информираността на българските родители, журналисти, общественост и политици за важността на първите 3 години в развитието на децата, както и стимулиране на пълноценното общуване с децата в този период.
 
Детски кът за развитие – модел на интегрирани обществени социално-здравни услуги за деца с увреждания и техните семейства. Целта е да бъдат изследвани различните начините за функциониране на интегрирана социално-здравна услуга, компенсираща съществуващите недостатъци на здравната и социална системи по отношение на детското психично здраве.