Богатството на народите: Разлика между версии

м
интервал
м (замяна с n-тире)
м (интервал)
 
Смит свързва истинското богатство не с парите, а с [[жизнен стандарт|жизнения стандарт]] на домакинството. Философията на Смит следва основните положения на трудовата теория за стойността. Заедно с това, той разкрива основите на доходите от [[производствен фактор|факторите за производство]]. Внимание заслужават два възгледа. За личните интереси на индивида, Смит взема за начало на системата произвеждащия индивид, при който главният мотив е егоистичният интерес. Чрез умелото съчетаване на различни интереси, хората спомагат за развитието на обществото. Във връзка с първия мотив е и вторият мотив за „невидимата ръка”, тоест когато индивидът „има предвид собствената си изгода, бива насочван от невидима ръка, да съдейства за една цел, която съвсем не е влизала в неговите намерения”. Това ще рече, че ако на хората се даде икономическа свобода на действие, те заедно с преследването на своите интереси ще умножат както индивидуалното, така и общественото богатство.
„Богатството на народите” се състои от пет книги.
* Първата книга разглежда разделението на труда и пазара, теориите за стойността, същността на [[пари]]те, [[цена]]та, работната заплата, печалбата, [[рента]]та и пр.