Генерична търговска марка: Разлика между версии

м
интервал; козметични промени
м (замяна с n-тире)
м (интервал; козметични промени)
'''Генеричната марка''' е запазена [[търговска марка]] (''бренд''), с която често в резултат на придобита широка популярност в [[разговорна реч|разговорната реч]] се реферира към конкретен вид продукт или услуга.
 
Дадена търговска марка се превръща в генерична тогава, когато с нея започне да се обозначава цяла [[продуктова категория]], дори и когато конкретният [[продукт]] е на конкурентна на носителя на генеричната марка компания.
 
За да се превърне една търговска марка в генерична, тя трябва да заеме място в съзнанието на достатъчно голяма група от [[общество]]то. Това е възможно например в условията на чувствителен (макар и възможно само временен) пазарен [[монопол]] на тази марка в съответната продуктова категория. Често в генерични се превръщат марките на първите продукти от дадена нова [[пазарна ниша]]. Често наименованията на генеричните марки стават причина в езика да се появят техни производни думи от други [[част на речта|части на речта]].
 
Генеричните марки обикновено спадат към категорията на т.нар. ''top-of-mind brands'' – марки, за които участниците в дадено [[маркетингово проучване]] на познаваемостта сред марките в дадена продуктова категория първо се сещат.
 
== Правни положения ==
Без значение дали една марка се идентифицира от обществото като генерична или не, носителят на марката може да приложи правата на собственост над марката, които я съпътстват в регистрацията ѝѝ, дотогава докато марката продължава да идентифицира изключително него като търговски източник на съответните продукти и услуги. Ако марката не изпълнява тази съществена разпознавателна функция и ако вече няма правно основание за предявяване на права над марката, марката може да се превърне в генерична.
 
В много правни системи (например [[Съединени американски щати|американската]], но не и [[Германия|немската]]) генеричната марка влиза в състава на [[обществено достояние|общественото достояние]] (public domain) и може да бъде търговски експлоатирана от всекиго. Въпреки това в немското (и европейското) право, съществува възможността търговска марка да стане отменимо генерично понятие.
Когато дадена търговска марка бива асоциирана с пазарно нововъведение, е удачно собственикът на марката да измисли и генеричен термин за продукта, чиято употреба в описателен контекст да не „затъмни“ употребата на търговската марка.
 
Тогава когато една търговска марка се използва като генерична, е необходимо собствениците ѝѝ проактивно да предприемат специални мерки по опазването на изключителните права над марката. Компанията [[Xerox]] например провежда широка [[връзки с обществеността|PR]] кампания по налагане сред клиентите си на термина „фотокопиране“, вместо „ксерокопиране“, въпреки че в българския, [[руски език|руския]] и [[румънски език|румънския]] употребата на марката все пак е успяла да стане генерична.
 
== Запазени географски означения ==
 
== Генерични наименования при лекарствата ==
Когато става въпрос за [[лекарства]], под термина '''генерично наименование''' се разбира официалното стандартизирано нетърговско наименование на дадена [[фармацевтика|фармацевтична]] субстанция.
 
Според ''Закона за патентите и регистрацията на полезните модели'' (ЗПРПМ)<ref>{{Цитат уеб| уеб_адрес= http://lex.bg/laws/ldoc/2133079553| заглавие=Закон за патентите и регистрацията на полезните модели |достъп_дата = 21 юли 2017|фамилно_име= |първо_име= |дата= |труд= |издател= |език= |цитат= }}</ref> „'''генеричен лекарствен продукт''' е лекарствен продукт, който има един и същ качествен и количествен състав по отношение на активните вещества и същата лекарствена форма като референтния лекарствен продукт, и биоеквивалентността му с референтния лекарствен продукт е доказана с подходящи изпитвания за биоаналитичност. Различните перорални лекарствени форми с незабавно освобождаване се считат за една и съща лекарствена форма. Различните соли, естери, етери, изомери, смеси от изомери, комплекси или деривати на активно вещество се считат за същото активно вещество, освен ако те се различават значително по своята безопасност и/или ефикасност“.