Електродинамика: Разлика между версии

м
интервал
м (й ---> ѝ)
м (интервал)
 
== Основни величини ==
{| border="1" cellpadding="8" cellspacing="0"
|- style="background-color: #aaeecc;"
! въздействие на ел.поле на заряд Q спрямо:
! затворен контур<br />
C
! Затворена повърхнина<br />
S
|-
|Изменение във времето
|E
|<math>\mathbf{\Phi e}</math>
|'''Q'''
|
|-
|<math>{{d}\over{ dt}}</math>
|<math>{{dE}\over{ dt}}</math>
|<math>{{d\Phi e} \over {dt}}</math>
|<math>i={{dQ} \over {dt}}</math>
| <math> \mathbf{\Phi m}</math>
|'''B'''
|-
|<math>{{d^2}\over{ dt^2}}</math>
| <math>{{d^2 E }\over{dt^2}}</math>
| <math>{{d^2 \Phi e}\over {dt^2}}</math>
== Основни зависимости ==
 
{| border="1" cellpadding="8" cellspacing="0"
|- style="background-color: #aaeecc;"
! Наименование
! [[Диференциална]] Форма
! [[Интегрална]] форма
|-
| [[Закон на Гаус]] относно <br />
поток на електрическата индукция
| <math>\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho </math>
| <math>\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} = \int_V \rho \cdot dV</math>
|-
|Закон на Гаус относно <br /> поток на магнитната индукция
| <math>\nabla \cdot \mathbf{B} = 0</math>
| <math>\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0</math>
|-
| Закон на Фарадей: <br />
за промяна на магнитната индукция
| <math>\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}} {\partial t}</math>
| <math>\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \ { d \over dt } \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}</math>
|-
! Измерителна единица в SI
|-
| <math>\mathbf{E}</math>
| електрическо поле (Интензитет)
| V/m <br />
волт на метър
|-
| <math>\mathbf{H}</math>
| Интензитет на магнитното поле <br /> наричано още спомагателно поле
| A/m <br />
ампер на метър
|-
| <math>\mathbf{D}</math>
| Електрическа Индукция <br /> (плътност на електрическия поток)
| <math>C/m^2</math><br />
кулон на метър квадратен
|-
| <math>\mathbf{B}</math>
| Магнитна индукция <br />наричана също плътност на магнитния поток<br /> или магнитно поле
| T или <math>Wb/m^2</math>или <math>N \over{A.m}</math><br />
| плътност на свободните електрически заряди <br /> не се включват свързаните диполни двойки
| <math>C / m^3</math> <br />
[[кулон]] на [[метър кубичен]]
|-
|<math>\mathbf{J}</math>
ампер на метър квадратен
|-
| <math>d\mathbf{A}</math>
| диференциален вектор, равен по дължина на площтта на пренебрежимо малка област, с посока по нормалата към повърхността на тази област
|<math>m^2</math><br />
метър квадратен
|-
|<math> dV \ </math>
| диференциален елемент от обема ''V'' заграден от повърхност ''S''
| <math>m^3</math><br />
| <math>\nabla \times</math>
| ротация или завихряне
|1/m<br />
на метър
|}