Разлика между версии на „Фирма“

редакция без резюме
м (Bot: Automated text replacement (- ) +)))
{{Друго значение|юридическото понятие|стопанските организации|Предприятие}}
 
'''Фирма''' ({{lang-la|на=от|firmare}}, „дамга“, „подпис“, „отпечатък“) е термин в [[търговско право|търговското право]] – за наименованието, под което [[Търговец|търговците]] извършват своята дейност.<ref name="lawsbg">[http://www.lawsbg.com/lectures/65-commercial-law-lectures/244-turgovsko-pravo-lekcii.html?start=3 Субекти на търговското право. Търговско предприятие. Клон. Форма. Търговски регистър - Търговска фирма и седалище]</ref>.
 
== Понятие ==
Легално определение на „фирма“ дава Търговският закон в чл. 7, ал. 1, в който се посочва, че фирмата е '''наименованието''', под което търговецът упражнява занятието си и се подписва.<ref>http://www. name="lawsbg.com"/lectures/65-commercial-law-lectures/244-turgovsko-pravo-lekcii>.html?start=3</ref> Фирмата се определя от този, който ще извършва търговската дейност – [[едноличен търговец]] или [[търговско дружество]], а при дружествата с държавно или общинско участие – от органа, който ги е образувал.'''От чл. 7 ал.1 ТЗ можем да направим следните изводи:'''
 
От чл. 7, ал. 1, на ТЗ можем да направим следните изводи.
* Всеки търговец има фирма. Недопустимо е извършването на търговска дейност от търговеца, без да има фирма. Тя е негов основен индивидуализиращ белег, който го отличава от всички други търговци.
* Фирмата трябва да е уникална, т.е. недопустимо е в страната да има друг търговец със същата фирма. С въвеждането на електронния [[Търговскитърговски регистър]] възможността от дублиране на наименованието бее премахната.
* [[Търговско предприятие]] не може да има повече от една фирма.
* Търговецът използва фирмата при сключване на търговски сделки. Ако при сключване на търговска сделка търговецът използва личното си име (ако е [[едноличен търговец]]) това не води до недействителност на сделката. Същото важи, ако физическото лице при сключването на [[гражданска сделка]] използва фирмата си. Това– това не трансформира сделката в търговска.
* Фирмата не съвпада с търговската марка. ТърговецаТърговецът задължително трябва да има Фирма, но не и търговска марка. Разликата е и в правния режим (търговската марка се регламентира от нормите на Закона за търговските марки и промишлените образци, а не от Търговския закон), в различния режим на регистрацията (Търговскататърговската марка се регистрира в [[Институт за изобретения и рационализации]] и правото на фирма е безсрочно право, а на [[търговска марка]] – не. Правото на търговска фирма е субективно право на търговеца и той може да го защитава по частноправен и публично правен ред.
 
== Прехвърляне на фирма ==
Фирмата на ЕТ може да бъде прехвърлена на друго лице заедно с дейността ѝ по член 60 от Търговския Законзакон. При прехвърлянето след името на вече записиятзаписания тъговец (пр.: „Ало - Иван Иванов“) се вписва името на новиятновия собственик (с цел след време предният акопри искажелание да отвори пак ЕТ да може да си ползва името, (пр.: „Ало - Иван Иванов - Марина Маринова“) с нотариално заверени документи за прехвърляне се отива както следва;: съдасъд за пререгистрация; БУЛСТАТ; НОИ; Данъчни, като само се презаверяват документите на фирмата. Същото става, ако има издадени ХЕИ, ДВСК, Ии др.други разрешителни на името на тази фирма за даден обект (ако обектаобектът се прехвърли с фирмата).
 
== Бележки ==