Разлика между версии на „Фирма“

м
* [[Търговско предприятие]] не може да има повече от една фирма.
* Търговецът използва фирмата при сключване на търговски сделки. Ако при сключване на търговска сделка търговецът използва личното си име (ако е [[едноличен търговец]]) това не води до недействителност на сделката. Същото важи, ако физическото лице при сключването на [[гражданска сделка]] използва фирмата си – това не трансформира сделката в търговска.
* Фирмата не съвпада с търговската марка. Търговецът задължително трябва да има Фирма, но не и търговска марка. Разликата е и в правния режим (търговската марка се регламентира от нормите на Закона за търговските марки и промишлените образци, а не от Търговския закон), в различния режим на регистрацията (търговската марка се регистрира в [[Институт за изобретения и рационализации|Института за изобретения и рационализации]] и правото на фирма е безсрочно право, а на [[търговска марка]] – не. Правото на търговска фирма е субективно право на търговеца и той може да го защитава по частноправен и публично правен ред.
 
== Прехвърляне ==
 
[[Категория:Търговско право]]
[[Категория:Интелектуална собственост]]