Аграрно-промишлен комплекс: Разлика между версии

м
'''Аграрно-промишлените комплекси''' (АПК) и '''промишлено-аграрните комплекси''' (ПАК) са [[Предприятие|стопански организации]] в [[Народна република България]], обединявали селскостопански кооперативни и държавни предприятия.
 
Създаването на АПК и ПАК е част от усилията на [[Тоталитаризъм|тоталитарния]] комунистически режим да преодолее стопанската стагнация чрез концентрация на предприятията в процес, успореден на създаването на [[Държавно стопанско обединение|Държавнитедържавни стопански обединения]] в промишлеността.<ref name="иванов"/>. Основен инициатор на идеята е секретарят на [[ЦК на БКП]] [[Иван Пръмов]].<ref name="христов">{{cite book | last = Христов | first = Христо | authorlink = Христо Христов (журналист) | year = 2007 | title = Тайните фалити на комунизма | publisher = „Сиела софт енд паблишинг“ | location = София | isbn = 978-954-28-0162-7 | pages = 110}}</ref>. Тя е обсъждана от ръководството на [[Българска комунистическа партия|Българската комунистическа партия]] през лятото на 1968 г., когато са създадени пет5 експериментални АПК, и е наложена в целия селскостопански сектор през 1970 г.<ref name="иванов">{{cite | фамилия-част = Иванов | име-част = Мартин | автор-част-препратка = Мартин Иванов (историк) | заглавие-част = Икономиката на комунистическа България (1963 – 1989) | фамилия = Знеполски | име = Ивайло (ред.) | заглавие = История на Народна република България: Режимът и обществото | място = София | издател = „Сиела софт енд паблишинг“ | дата = 2009 | isbn = 978-954-28-0588-5 | страница = 311}}</ref>
 
През 1970 – 1971 година съществуващите дотогава 744 [[Трудово кооперативно земеделско стопанство|Трудовитрудови кооперативни земеделски стопанства]] (ТКЗС) и 56 [[Държавно земеделско стопанство|Държавнидържавни земеделски стопанства]] са обединени под ръководството на 161 Аграрноаграрно-промишлени и Промишленопромишлено-аграрни комплекси, като първоначално запазват своята организационна самостоятелност. Всяко АПК има средно по 6500 служители и обработва по 27.,4 хиляди хектара.<ref name="иванов"/>.
[[Файл:ТКЗС комбайнер първенец 1975.jpg|дясно|мини|Комбайнер-първенец на жътва на [[пшеница]]та в [[Лудогорие]]то, 1975]]
От [[1975]] г. е отнета икономическата самостоятелност на ТКЗС и те са превърнати в Производствени стопанства към АПК – по едно за населено място (село, град) или за няколко съседни населени места. В началото на [[80-те]] години производствените стопанства са преименувани на производствени бригади, което води до още по-голяма централизация на управлението. Постепенно изборът на председатели на стопанствата (бригадите) от кооператорите и работещите е изместен от назначаването.
 
От [[1975]] г. е отнета икономическата самостоятелност на ТКЗС и те са превърнати в Производственипроизводствени стопанства към АПК – по едно за населено място (село, град или голямо село) или за няколко съседни населени местасела. В началото на [[801980-те]] години производствените стопанства са преименувани на производствени бригади, което води до още по-голяма централизация на управлението и отчуждение на кооператорите и работниците. Постепенно изборът на председатели на стопанствата (бригадите) от кооператорите и работещите е изместен от назначаването.
През септември 1988 г. по предложение и инициатива на [[министър на земеделието и горите|министърът на земеделието и горите]] [[Алекси Иванов]] и секретарят на [[ЦК на БКП]] по селското стопанство [[Васил Цанов (министър на земеделието)|Васил Цанов]] , подкрепени от Генералния секретар на ЦК на БКП и Председател на Държавния съвет [[Тодор Живков]] за което той издава докладна записка до Политбюро за преустройство на моделът на селското стопанство, в селското стопанство се въвежда акордната система на работа сроред която земеделската земя се дава срещу заплашане на наем на частни собственици които се задължават да изработят дадено количество продукция за единица време която система действа и съгласно наредбите на постанвление 35 от юни 1987 г. за частната стопанска инициатива и АПК със заповед на [[министър на земеделието и горите|министърът на земеделието и горите]] [[Алекси Иванов]] от 29 септември [[1988]] г. се преобразуват от производствени единици в единици за внедряване на технологии на Научно-техническият прогрес и електронизацията, като за последната е създадено специално обединение АГРОХРАНСИСТЕМ.<ref name="Централен държавен архив">{{cite book | last = ЦДА | first = ЦДА | authorlink = Централен държавен архив | year = 1988 | title = Дигитален архив на Политбюро на ЦК на БКП. Протокол 145 от 20 септември 1988 г. на Политбюро на ЦК на БКП с взети решения за по нататъшното преустройство на селското стопанство съгласно принципите на Юлската концепция – Предложение от [[Алекси Иванов]] – [[Министър на земеделието и горите]] до ЦК на БКП. Стенограма с изказвания на [[Тодор Живков]] – Генерален секретар на ЦК на БКП и Председтаел на Държавния съвет на НРБ и [[Васил Цанов (министър на земеделието)|Васил Цанов]] – Секретар на ЦК на БКП| publisher = Централен държавен архив | location = София | isbn = | pages = , 1 – 40 , 103 – 110 }}</ref>
 
През септември 1988 г. по предложение и инициатива на [[министър на земеделието и горите|министърътминистъра на земеделието и горите]] [[Алекси Иванов]] и секретарятсекретаря на [[ЦК на БКП]] по селското стопанство [[Васил Цанов (министър на земеделието)|Васил Цанов]] , подкрепени от Генералниягенералния секретар на ЦК на БКП и Председателпредседател на Държавния съвет [[Тодор Живков]]. заЗа коетотази тойцел Т. Живков издававнася докладна записка дов Политбюро за преустройство на моделътмодела на селското стопанство, в селското стопанствокоето се въвежда акордната система на работа, сроредспоред която земеделската земя се дава срещу заплашане на наем на частни собственици, които се задължават да изработят дадено количество продукция за единица време. коятоТази система действа и съгласно наредбите на постанвление 35 от юни 1987 г. за частната стопанска инициатива и. АПК със заповед на [[министър на земеделието и горите|министърътминистъра на земеделието и горите]] [[Алекси Иванов]] от 29 септември [[1988]] г. се преобразуват от производствени единици в единици за внедряване на технологии на Научнонаучно-техническияттехническия прогрес и електронизацията, като за последната е създадено специално обединение АГРОХРАНСИСТЕМ.„Агрохрансистем“<ref name="Централен държавен архив">{{cite book | last = ЦДА | first = ЦДА | authorlink = Централен държавен архив | year = 1988 | title = Дигитален архив на Политбюро на ЦК на БКП. Протокол 145 от 20 септември 1988 г. на Политбюро на ЦК на БКП с взети решения за по нататъшното преустройство на селското стопанство съгласно принципите на Юлската концепция –. Предложение от [[Алекси Иванов]] – - [[Министърминистър на земеделието и горите]], до ЦК на БКП. Стенограма с изказвания на [[Тодор Живков]] – Генераленгенерален секретар на ЦК на БКП и Председтаелпредседател на Държавния съвет на НРБ, и [[Васил Цанов (министър на земеделието)|Васил Цанов]] – Секретарсекретар на ЦК на БКП| publisher = Централен държавен архив | location = София | isbn = | pages = , 1 – 40 , 103 – 110 }}</ref>.
 
== Бележки ==
 
[[Категория:Стопанска история на Народна република България]]
[[Категория:Кооперативно движение в България]]
[[Категория:Селско стопанство на България]]