Отваря главното меню

Промени

реф.
 
== Картини ==
Типично за късните му картини е пастьозното нанасяне на боите и спонтанният му [[дуктус]], ярките цветове и цветовата [[символика]]. Ван Гог принадлежи към първите художници, които целенасочено използват [[Комплементарен контраст|комплементарния контраст]] на цветовете, както в „Лодки от Сен Мер“. Що се отнася до формите, от които се изграждат картините му, едно актуално проучване, публикувано в ''Nature News'' от 7 юли 2006 г., стига до заключението, че неговите картини съдържат образци от светло и тъмно, следващи плътно основната математическа структура на [[Турбулентен поток|турбулентния поток]]. Примери в това направление са „[[Звездна нощ]]“ (1889), „[[Път с кипариси и звезда]]“ (1890) и „[[Житна нива с гарвани]]“.<ref>Ball P., ''Van Gogh painted perfect turbulence'', [https://www.nature.com/news/2006/060703/full/news060703-17.html Nature July 7, 2006]</ref>
 
== Източници ==
<references/>
* ''Nature news'' – 7 юли 2006
* Ван Гог В., ''Из писмата на художника до брат му Тео'', т.1 и 2, София : Бълг. худож., 1967 (Прев. по: ''Als mensch unter menschen'' от [[Никола Георгиев]]); вж. още Gogh, van V. W.: ''The Complete Letters of Vincent van Gogh'' – Little, Brown & Co. – 1958
* Blumer, D: ''The illness of Vincent van Gogh'' – Am J Psychiatry, – 2002 – 159 (4): 519 – 26
 
* Collect.: ''Letters of Vincent van Gogh 1886 – 1890, a Facsimile Edition'' – Scholar Press, London & Meulenhoff, Amsterdam – 1977
 
* Erpel, F.: 1965 и 1968 – ''Vincent van Gogh. Sämtliche Briefe'' – Henschel-Verlag, Berlin
* Gogh, van J.: ''Briefen'' – Cohen van Goßschalk, Berlin – 1914
* Gogh, van V. W.: ''Versammelte Briefe von Vincent van Gogh. Wereld-Bibiotheek'' – Amsterdam & Antwerpen – 1953 и 1974
* Gogh, van V. W.: ''The Complete Letters of Vincent van Gogh'' – Little, Brown & Co. – 1958
 
== Литература ==
* Blumer, D: ''The illness of Vincent van Gogh''  – Am J Psychiatry,  – 2002  – 159 (4): 519  – 26
* Collect.: ''Letters of Vincent van Gogh 1886  – 1890, a Facsimile Edition''  – Scholar Press, London & Meulenhoff, Amsterdam  – 1977
* Erpel, F.: 1965 и 1968  – ''Vincent van Gogh. Sämtliche Briefe''  – Henschel-Verlag, Berlin
* Gogh, van J.: ''Briefen''  – Cohen van Goßschalk, Berlin  – 1914
* Gogh, van V. W.: ''Versammelte Briefe von Vincent van Gogh. Wereld-Bibiotheek''  – Amsterdam & Antwerpen  – 1953 и 1974
* Baart de la Faille, J.: ''L'OEuvre de Vincent van Gogh. Catalogue raisonné. Tôme 1 – 4. G. van Oest'' – Paris & Bruxelles – 2002
* Baart de la Faille, J.: ''Les Faux van Gogh. G. van Oest'' – Paris & Bruxelles – 1930
Анонимен потребител