Разлика между версии на „Обикновен дъб“

м
м
 
== Разпространение ==
Вследствие на почти универсалното си разпространение в Западна [[Евразия]] - от [[Ирландия]] до [[Афганистан]], ''Quercus robur'' е познат и като '''обикновен дъб'''. В периферията на ареала му са се обособили следните (включени в него) таксони (подвидове): на югозапад - ''Q. r.'' subsp. ''broteroana'' и ''Q. r.'' subsp. ''estremadurensis''; на юг - ''Q. r.'' subsp. ''brutia''; на югоизток - ''Q. r.'' subsp. ''pedunculiflora''; на изток - ''Q. r.'' subsp. ''imeretina''. В България обикновеният дъб се среща в източната половина на страната (без Странджа), Стара планина, Софийското поле и равнинитеречните равнини на Дунав, Марица и Тунджа до 500 м н.в.; подвидът ''Q. r.'' subsp. ''pedunculiflora'' - т.нар. дръжкоцветен дъб (синоними ''Q. erucifolia'', ''Q. longipes'' и ''Q. mestensis'') е установен във всички флористични райони до 800-1000 м н.в.
 
== Описание ==