Разлика между версии на „Беседа:Христо Кючуков“

:::::::: Да започнем с това, че не сте ми началник или научен ръководител, за да ми поставяте срокове и да ми "давате технологично време" за това или онова. Виж, разрешаване на спора можете да търсите по всички възможни начини, които правилникът на Уикипедия предвижда.
:::::::: Линковете ви към заглавия на разработки на Томова и Пампоров са предимно на английски език и като такива не са показателни за употребата на думите "циганин" и "ром" и производните им в българския език. А и от това изброяване не може да се види съдържанието на трудовете им. Ето една корица на монография на Илона Томова на български - [https://knizhen-pazar.net/books/124/12447/1244762.jpg "Циганите в преходния период"]. Ето ви и един конкретен цитат от труд на други видни изследователи на циганския етнос, Елена Марушиакова и Веселин Попов - [http://www.academia.edu/17404241/%D0%A6%D0%98%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98_%D0%92_%D0%98%D0%97%D0%A2%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%90_%D0%95%D0%92%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%90._%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1_%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%98 "Цигани в Източна Европа"], който изрично изтъква, че "роми" и "ромски" са наложени вследствие натиска на политическата коректност: "Дългогодишните ни професионални занимания и по-специално изследванията на различните държавни политики (а в по-ново време и на многобройните проекти на неправителствения сектор) в страните на Източна Европа по отношение на циганите (или на ‘ромите’, както бе наложено съобразно нормите на политическата коректност) е изградило в нас твърдото убеждение, че ‘социалното инженерство’ (поне по отношение на циганите) е неефективно като постигнати резултати и затова безперспективно." (стр. 7)
:::::::: По-нататък същите учени изреждат названия на този етнос в Европа и изтъкват семантичните различия между българското "циганин" и английското "Gypsy": "Прадедите на т.нар. ‘цигани’ са мигрирали от Индийския субконтинент към Европа преди повече от хилядолетие и техни названия на местните езици се превеждат на английски език по отдавна установена традиция като ‘Gypsies’. Този превод обаче не е точен и адекватен, защото в англоезичния свят (включително и в научните текстове) с думата ‘Gypsies’ се обозначават различни общности, водещи номадски начин на живот, независимо от техния произход и идентичност. (Hancock 2010: 95-96) В Източна Европа ‘циганите’ обаче се определят не съобразно техния начин на живот, а по техните отличителни и ясно определени етнически характеристики. Затова и се появи даже едно на пръв поглед странно, но напълно логично предложение в научните текстове да се използват термините ‘Gypsies I’ и ‘Gypsies II’, за да се разграничат източноевропейските ‘цигани’ от западноевропейските ‘Gypsies’." (стр. 13) Точно по тези причини в английския език е оправдана замяната на Gypsy с Roma(ni), но в българския тя е излишна.<small>--''Предният [[Уикипедия:Потребителски подпис|неподписан]] коментар е направен от ''[[Потребител:[[Потребител:Jeta|Йета]]|[[Потребител:Jeta|Йета]]]] ([[Специални:Contributions/[[Потребител:Jeta|Йета]]|приноси]]&nbsp;&bull;&nbsp;[[Потребител беседа:[[Потребител:Jeta|Йета]]|беседа]]) </small><!--Въведен чрез Шаблон:Неподписано-->
::::::::: Нека разграничим цитатите от научните трудове от една страна, и собствените оценки от друга. Докато Вие ползвате определението „излишна“, в цитираната от Вас публикация (стр 131) се казва: „Етнонимите често пъти биват разделяни на две основни категории – ендоними (самоназванията на дадената циганска общност) и екзоними (названия, наложени им ‘отвън’ – от макро-обществото, от други цигански общности или от изследователите). Това разделение често пъти се мисли като противопоставяне и взаимно-изключващо се, най-известен пример за което е дихотомията ‘Ромá – Цигани’ (‘Ţigani’, ‘Cigáni’, ‘Cyganie’, ‘Cikáni’, ‘цыгане’, и т.н.), преодоляването на която чрез наложените от Запада в годините на преход новоизковани и смятани за политически коректни термини ‘Роми’ (‘Romi’, ‘Rómovia’, ‘Rómové’, ‘ромалы’ и т.н.) днес вече може да се смята за '''почти изцяло наложено в публичната ‘официална’ реч''' в страните от Централна и '''Югоизточна Европа'''.“ Така че със сигурност няма повод да се говори за „дума, нетипична за академичната практика“.--[[Потребител:Mapto|Mapto]] ([[Потребител беседа:Mapto|беседа]]) 22:01, 20 януари 2019 (UTC)
:::::::: Ето и цитат от колективен труд с участието на Пампоров, [http://www.osf.bg/cyeds/downloads/RomaGuide2.pdf "Ромите в България"], откъдето става ясно защо "ром/а" не може да се използва обобщаващо като "циганин": "Терминът роми става популярен в Европа след първия конгрес на Международния ромски съюз (Лондон, 1971 г.), когато той е буквално „избран“, тъй като в Европа, освен рома, живеят още три големи цигански общности – т.нар. метагрупи – мануша, синти и кале." (стр. 11-12). Виждаме, че в най-общия случай "ром/а" и "циганин" могат да се приемат за синоними, но тай като по-новото понятие е изкуствено наложено по политически причини (политическа коректност), няма причини да изберем него пред традиционното академично понятие. - [[Потребител:Jeta|Йета]] ([[Потребител беседа:Jeta|беседа]]) 21:17, 17 януари 2019 (UTC)
::::::::: Отново неща разграничим цитата от мнението Ви. Нека обърнем внимание на контраста между „буквално избран“ в текста и Вашето „няма причини да изберем“.
 
::::::::: И все пак ще отбележа за трети път, че тук не става дума за избиране на един от няколко сродни (но не и еквивалентни) термини (още по-малко обобщаващи такива. Става дума за [https://en.wikipedia.org/wiki/Self-determination правото на самоопределение] на човека, за когото е статията. В приложените от Вас цитати това право е определено като „наложено от Запада“ и „политически коректно“, но въпреки тези интерпретации авторите не оспорват самото право. --[[Потребител:Mapto|Mapto]] ([[Потребител беседа:Mapto|беседа]]) 22:01, 20 януари 2019 (UTC)
Само да отбележа - защото някой горе заговори за "коректно изразяване", - че нито "ром", нито "циганин" са некоректни, в смисъл граматически неправилни. И двете съществуват и се употребяват отдавна. Разликата е, че "цигани" е външно налагана дума на тази общност, а "рома(не)" е думата, с която те самите се наричат себе си на своя си език. Също така разликата е, че "циганин" носи повече негативни конотации, защото е по-широко употребяван от неромите и съответно много по-често от "ром" се употребява като обида. --[[Потребител:Stalik|Stalik]] ([[Потребител беседа:Stalik|беседа]]) 19:04, 14 януари 2019 (UTC)
: По същество сте прав - формите са граматически коректни. Не става дума за това обаче, а за семантично некоректна употреба. Както съм споменала още преди пет години в беседата по-горе, подмяната на "циганин" с "ром" е некоректна, защото етническата общност ''рома'' е само малка част от целия етнос ''цигани'', който включва още ''синти'', ''домба'' и др. В медиите се наблюдава тенденция думите от двата корена да се употребяват като синоними, което не е правилно. Колкото до негативните конотации на "циганин" спрямо "ром", не знам как точно сте ги измерили. Всичко зависи от замисъла на говорещия. През последните 20 години "ром" в зависимост от контекста вече е натоварено със същите конотации, като добавим и ироничните. Ще потретя: сама по себе си думата "циганин" е неутрална и предпочитана в изследванията на академичната общност. - [[Потребител:Jeta|Йета]] ([[Потребител беседа:Jeta|беседа]]) 21:02, 14 януари 2019 (UTC)
1176

редакции