Разлика между версии на „Изомерия“

редакция без резюме
м (Бот: Форматиране на ISBN)
{{без източници}}
{{Обработка|форматиране}}
 
Ако изомерите са с различна конституция, те са конституционни изомери.
[[Марковников]] (1865 г.), изхождайки от структурната теория, доразвива идеята, че атомите вътре в молекулите взаимно си влияят. Това влияние е най-силно между непосредствено свързаните атоми.
 
Например: водата реагира с натрий, метанът не реагира. Причината е различното влияние на кислорода и въглерода върху водородните атоми, свързани с тях. Този пример показва, че водородният атом загубва своята индивидуалност и се отнася по различен начин в двете молекули, където той е част от две качествено различни частици (молекули).
 
'''Свойствата на органичните съединения зависят не само от състава им, но и от тяхната структура.'''
 
Към края на XIX век [[Ван'т Хоф]] и Льобел обръщат целенасочено вниманието си към пространствената структура на молекулите, формулират идеята за тетраедричната координация на 4-валентния въглерод и дават обяснение за явлението оптична изомерия (енантиомери) - – асиметрични молекули, които помежду си се отнасят както предмет и огледалния му образ ([[хиралност]]). Всички физични свойства на тези изомери са еднакви, с изключение на посоката на въртене на [[плоскополяризираната светлина]].
 
== Видове изомерия ==
=== Метамерия ===
Това е изомерия, при която различни въглеводородни групи са свързани с ед­накви многовалентни хетероатоми ([[Кислород|O]], [[Азот|N]]).
 
Например метамери са CH<sub>3</sub>–CH<sub>2</sub>'''–О–'''CH<sub>2</sub>–CH<sub>3</sub> (диетилов етер) и CH<sub>3</sub>'''–O–'''CH<sub>2</sub>–CH<sub>2</sub>–CH<sub>3</sub> метилпропилов етер
 
Поредността на свързване на атомите е еднаква, но в триизмерното пространство молекулите се различават помежду си. Бива:
* ''оптична'' (енантиомерия) – отнасят както предмет и огледалния му образ (различават се по конфигурацията на един [[асиметричен въглероден атом]])
* '''б.''' ''геометрична'' (диастереомерия) – не се отнасят както предмет и огледалния му образ, различават се по взаимното положение на заместителите спрямо двойна връзка или пръстен (cis-trans, Е-Z-диастереомерия); комбинацията от конфигурациите на повече от 1 асиметричен С-атом (сигма-диастереомерия).
 
* ''конформационна'' – изомерните молекули (конформери) се различават единствено по завъртане на някои молекулни фрагменти около проста връзка и лесно преминават от един в друг ([[циклохексан]]: стол-вана).
 
При неорганичните съединения поради голямото разнообразие от елементи, координационни числа и др. възможностите за изомерия са по-големи.
 
== Източници ==
<references />
 
[[Категория:Изомерия| ]]