Разлика между версии на „Потопяване на Флота на откритото море“

Обаче последствията непосредствено за Германия се оказват доста тежки. Стойността на корабите е преизчислена и добавена към сумата на [[репарация|репарациите]], наложени от държавите-победителки на Германия. Така акта на потопяването носи морално удовлетворение, но влошава финансовото състояние на жителите на Германия.
 
== СписокСписък кораблейна корабите от флота Открытогона моряОткритото море, находившихсянамиращи се в Скапа- Флоу ==
{| class="wikitable sortable"
!Название!!Тип!! !!class="unsortable"|Судьба<ref name=WWI>{{cite web|last=World War I Naval Combat|url=http://www.worldwar1.co.uk/scapa-flow.html|title=List of Warships Scuttled at Scapa Flow|archiveurl=https://www.webcitation.org/65dy25jEX?url=http://www.worldwar1.co.uk/scapa-flow.html|archivedate=2012-02-22}}</ref>
|-
|[[SMS Seydlitz (1912)|Seydlitz]]||ЛинейныйЛинеен крейсеркрайцер||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1929
|-
|[[SMS Moltke (1910)|Moltke]]||ЛинейныйЛинеен крейсеркрайцер||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1927
|-
|[[SMS Von der Tann|Von der Tann]]||ЛинейныйЛинеен крейсеркрайцер||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1930
|-
|[[SMS Derfflinger|Derfflinger]]||ЛинейныйЛинеен крейсеркрайцер||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1939
|-
|[[SMS Hindenburg|Hindenburg]]||ЛинейныйЛинеен крейсеркрайцер||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1930
|-
|[[SMS Kaiser (1911)|Kaiser]]||Линкор||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1929
|-
|[[SMS Prinzregent Luitpold|Prinzregent Luitpold]]||Линкор||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1929
|-
|[[SMS Kaiserin (1911)|Kaiserin]]||Линкор||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1936
|-
|[[SMS Friedrich der Grosse (1911)|Friedrich der Grosse]]||Линкор||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1937
|-
|[[SMS König Albert (1912)|König Albert]]||Линкор||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1935
|-
|[[SMS König (1913)|König]]||Линкор||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||Не поднят
|-
|[[SMS Grosser Kurfürst (1913)|Großer Kurfürst]]||Линкор||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1933
|-
|[[SMS Kronprinz (1914)|Kronprinz]]||Линкор||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||Не поднят
|-
|[[SMS Markgraf (1913)|Markgraf]]||Линкор||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||Не поднят
|-
|[[SMS Baden (1915)|Baden]]||Линкор||align="center"|ВыброшенИзхвърлен на мельплиткото|||ПереданПредаден Великобритании,на потопленВеликобритания, впотопен качествекато мишени[[кораб-мишена]] впрез 19211922
|-
|[[SMS Bayern (1915)|Bayern]]||Линкор||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1933
|-
|[[Крейсера-минные заградители типа «Бруммер»|Brummer]]||КрейсерКрайцер||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||Не поднят
|-
|[[Крейсера-минные заградители типа «Бруммер»|Bremse]]||КрейсерКрайцер||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1929
|-
|[[SMS Dresden (1917)|Dresden]]||КрейсерКрайцер||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||Не поднят
|-
|[[SMS Cöln (1917)|Cöln]]||КрейсерКрайцер||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||Не поднят
|-
|[[SMS Karlsruhe (1915)|Karlsruhe]]||КрейсерКрайцер||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||Не поднят
|-
|[[SMS Nürnberg (1916)|Nürnberg]]||КрейсерКрайцер||align="center"|ВыброшенИзхвърлен на мельплиткото|||ПереданПредаден Великобритании,на потопленВеликобритания, впотопен качествекато мишеникораб-мишена впрез 1922
|-
|[[SMS Emden (1916)|Emden]]||КрейсерКрайцер||align="center"|ВыброшенИзхвърлен на мельплиткото|||ПереданПредаден Франциина Франция, разобранразкомплектован впрез 1926
|-
|[[SMS Frankfurt (1915)|Frankfurt]]||КрейсерКрайцер||align="center"|Выброшен на мель|||Передан США, потоплен в качестве мишени в 1921
|-
|S32||ЭсминецРазрушител||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||Поднят в 1925
|-
|S36||ЭсминецРазрушител||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||Поднят в 1925
|-
|G38||ЭсминецРазрушител||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||Поднят в 1924
|-
|G39||ЭсминецРазрушител||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||Поднят в 1925
|-
|G40||ЭсминецРазрушител||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||Поднят в 1925
|-
|V43||ЭсминецРазрушител||align="center"|ВыброшенИзхвърлен на мельплиткото|||Передан США, потоплен в качестве мишени в 1921
|-
|V44||ЭсминецРазрушител||align="center"|ВыброшенИзхвърлен на мельплиткото|||ПереданПредаден Великобританиина Великобритания, разобранразкомплектован впрез 1922
|-
|V45||ЭсминецРазрушител||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1922
|-
|V46||ЭсминецРазрушител||align="center"|ВыброшенИзхвърлен на мельплиткото|||ПереданПредаден Франциина Франция, разобранразкомплектован впрез 1924
|-
|S49||ЭсминецРазрушител||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1924
|-
|S50||ЭсминецРазрушител||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1924
|-
|S51||ЭсминецРазрушител||align="center"|ВыброшенИзхвърлен на мельплиткото|||ПереданПредаден Великобританиина Великобритания, разобранразкомплектован впрез 1922
|-
|S52||ЭсминецРазрушител||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1924
|-
|S53||ЭсминецРазрушител||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1924
|-
|S54||ЭсминецРазрушител||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1921
|-
|S55||ЭсминецРазрушител||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1924
|-
|S56||ЭсминецРазрушител||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1925
|-
|S60||ЭсминецРазрушител||align="center"|ВыброшенИзхвърлен на мельплиткото|||Передан Японии, разобран в 1922
|-
|S65||ЭсминецРазрушител||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1922
|-
|V70||ЭсминецРазрушител||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1924
|-
|V73||ЭсминецРазрушител||align="center"|ВыброшенИзхвърлен на мельплиткото|||ПереданПредаден Великобританиина Великобритания, разобранразкомплектован впрез 1922
|-
|V78||ЭсминецРазрушител||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1925
|-
|V80||ЭсминецРазрушител||align="center"|ВыброшенИзхвърлен на мельплиткото|||Передан Японии, разобран в 1922
|-
|V81||ЭсминецРазрушител||align="center"|ВыброшенИзхвърлен на мельплиткото|||Затонул по пути на разборку
|-
|V82||ЭсминецРазрушител||align="center"|ВыброшенИзхвърлен на мельплиткото|||ПереданПредаден Великобританиина Великобритания, разобранразкомплектован впрез 1922
|-
|V83||ЭсминецРазрушител||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1923
|-
|V86||ЭсминецРазрушител||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1925
|-
|V89||ЭсминецРазрушител||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1922
|-
|V91||ЭсминецРазрушител||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1924
|-
|G92||ЭсминецРазрушител||align="center"|ВыброшенИзхвърлен на мельплиткото|||ПереданПредаден Великобританиина Великобритания, разобранразкомплектован впрез 1922
|-
|G101||ЭсминецРазрушител||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1926
|-
|G102||ЭсминецРазрушител||align="center"|ВыброшенИзхвърлен на мельплиткото|||Передан США, потоплен в качестве мишени в 1921
|-
|G103||ЭсминецРазрушител||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1925
|-
|G104||ЭсминецРазрушител||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1926
|-
|B109||ЭсминецРазрушител||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1926
|-
|B110||ЭсминецРазрушител||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1925
|-
|B111||ЭсминецРазрушител||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1926
|-
|B112||ЭсминецРазрушител||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1926
|-
|V125||ЭсминецРазрушител||align="center"|ВыброшенИзхвърлен на мельплиткото|||ПереданПредаден Великобританиина Великобритания, разобранразкомплектован впрез 1922
|-
|V126||ЭсминецРазрушител||align="center"|ВыброшенИзхвърлен на мельплиткото|||ПереданПредаден Франциина Франция, разобранразкомплектован впрез 1925
|-
|V127||ЭсминецРазрушител||align="center"|ВыброшенИзхвърлен на мельплиткото|||Передан Японии, разобран в 1922
|-
|V128||ЭсминецРазрушител||align="center"|ВыброшенИзхвърлен на мельплиткото|||ПереданПредаден Великобританиина Великобритания, разобранразкомплектован впрез 1922
|-
|V129||ЭсминецРазрушител||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1925
|-
|S131||ЭсминецРазрушител||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1924
|-
|S132||ЭсминецРазрушител||align="center"|ВыброшенИзхвърлен на мельплиткото|||Передан США, затоплен в 1921
|-
|S136||ЭсминецРазрушител||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1925
|-
|S137||ЭсминецРазрушител||align="center"|ВыброшенИзхвърлен на мельплиткото|||ПереданПредаден Великобританиина Великобритания, разобранразкомплектован впрез 1922
|-
|S138||ЭсминецРазрушител||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1925
|-
|H145||ЭсминецРазрушител||style="background:#e3d9ff;" align="center"|ЗатопленПотопен|||ПоднятИзваден впрез 1925
|-
|V100||ЭсминецРазрушител||align="center"|ВыброшенИзхвърлен на мельплиткото|||ПереданПредаден Франциина Франция, разобранразкомплектован впрез 1921
|-
|}