Разлика между версии на „Уикипедия:Искания за посредничество/Христо Кючуков“

(→‎Цитирана литература: - добавен списък с източници)
# Линкове към заглавията на публикациите на [https://scholar.google.com/citations?hl=it&user=UCCr4XMAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate Томова] и [https://scholar.google.com/citations?hl=it&user=J63bEdQAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate Пампоров], подредени по година на издаване
# [https://knizhen-pazar.net/books/124/12447/1244762.jpg "Циганите в преходния период"] от Илона Томова
# [http://www.academia.edu/17404241/%D0%A6%D0%98%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98_%D0%92_%D0%98%D0%97%D0%A2%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%90_%D0%95%D0%92%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%90._%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1_%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%98 "Цигани в Източна Европа"] на Елена Марушиакова и Веселин Попов, издадена 2012г.
## "Дългогодишните ни професионални занимания и по-специално изследванията на различните държавни политики (а в по-ново време и на многобройните проекти на неправителствения сектор) в страните на Източна Европа по отношение на циганите (или на ‘ромите’, както бе наложено съобразно нормите на политическата коректност) е изградило в нас твърдото убеждение, че ‘социалното инженерство’ (поне по отношение на циганите) е неефективно като постигнати резултати и затова безперспективно." (стр. 7)
## "Прадедите на т.нар. ‘цигани’ са мигрирали от Индийския субконтинент към Европа преди повече от хилядолетие и техни названия на местните езици се превеждат на английски език по отдавна установена традиция като ‘Gypsies’. Този превод обаче не е точен и адекватен, защото в англоезичния свят (включително и в научните текстове) с думата ‘Gypsies’ се обозначават различни общности, водещи номадски начин на живот, независимо от техния произход и идентичност. (Hancock 2010: 95-96) В Източна Европа ‘циганите’ обаче се определят не съобразно техния начин на живот, а по техните отличителни и ясно определени етнически характеристики. Затова и се появи даже едно на пръв поглед странно, но напълно логично предложение в научните текстове да се използват термините ‘Gypsies I’ и ‘Gypsies II’, за да се разграничат източноевропейските ‘цигани’ от западноевропейските ‘Gypsies’." (стр. 13)
## „Етнонимите често пъти биват разделяни на две основни категории – ендоними (самоназванията на дадената циганска общност) и екзоними (названия, наложени им ‘отвън’ – от макро-обществото, от други цигански общности или от изследователите). Това разделение често пъти се мисли като противопоставяне и взаимно-изключващо се, най-известен пример за което е дихотомията ‘Ромá – Цигани’ (‘Ţigani’, ‘Cigáni’, ‘Cyganie’, ‘Cikáni’, ‘цыгане’, и т.н.), преодоляването на която чрез наложените от Запада в годините на преход новоизковани и смятани за политически коректни термини ‘Роми’ (‘Romi’, ‘Rómovia’, ‘Rómové’, ‘ромалы’ и т.н.) днес вече може да се смята за '''почти изцяло наложено в публичната ‘официална’ реч''' в страните от Централна и '''Югоизточна Европа'''.“ (стр 131)
# [http://www.osf.bg/cyeds/downloads/RomaGuide2.pdf "Ромите в България"] от авторски колектив с участието на Алексей Пампоров, издадена 2008г.
## "Терминът роми става популярен в Европа след първия конгрес на Международния ромски съюз (Лондон, 1971 г.), когато той е буквално „избран“, тъй като в Европа, освен рома, живеят още три големи цигански общности – т.нар. метагрупи – мануша, синти и кале." (стр. 11-12)
# Медийни публикации, в които човекът е посочен като „от ромски произход“ [http://infomreja.bg/predstavqt-knigata-bilingvizym-i-ogramotqvane-na-bylgarski-ezik-v-kiustendil-60539.html] и „ромски етнически произход – от групата на българските роми-мюсюлмани“ [http://www.librev.com/index.php/discussion-bulgaria-publisher/1561-2012-04-16-08-45-38]
1176

редакции