Разлика между версии на „Аян“

== Източници на икономическата мощ на аяните==
===Местни разходи ===
През [[XVII век]] за посрещане на разходите на местните първенци, свързани с техните обществени функции, се въвели т.нар. местни таксиразходи, които се разхвърляли върху населението. През следващия век това се превърнало в един от лостовете за ограбване на населението и за нарастване на икономическата мощ на аяните. За покриване на направените разходи по посрещане на преминаващите през съответния район длъжностни лица аяните представяли сметка в кадийския съд, която обикновено била раздута.<ref>Найденов, Николай. Феодализъм и патриархалност. По материали от българските земи ХV-ХІХ век, София, 1993, с. 99, 101.</ref>
 
''Относителен дял на местните разходи спрямо всички разходи:''<ref>Найденов, Николай. Феодализъм и патриархалност. По материали от българските земи ХV-ХІХ век, София, 1993, с. 167.</ref>
| 75,3%
|}
 
През втората половина на ХVІІІ век част от местните разходи в района на Хаджиоглу Пазарджик били направени, за да бъдат посрещнати преминаващите: [[паша|паши]], сердар, [[валия]], кехая на пашата, капуджибашия, [[кадия]], болюкбашия, аяни, мухафъзин, баш чаушин, загарджи-башия, чиновници, татарски султани, държавни служители, доверени лица.<ref>Найденов, Николай. Феодализъм и патриархалност. По материали от българските земи ХV-ХІХ век, София, 1993, с. 99.</ref>
 
=== Други източници===
Натрупването на икономическа мощ на аяните, особено в началния период, се свързва с [[чифлик|чифликчийството]].<ref name="Найденов,98"/>