Отваря главното меню

Промени

редакция без резюме
Комисията Юнкер посочва следните три основни приоритета в работата си:
* Заетост, растеж и инвестиции<ref>{{Цитат уеб | уеб_адрес = http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/index_en.htm | заглавие = Jobs, Growth and Investment | достъп_дата = 13 юни 2015 | език = en }}</ref>
* Цифров [[Единен пазар на ЕС|единен пазар]]<ref>{{Цитат уеб | уеб_адрес = http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm | заглавие = Digital Single Market | достъп_дата = 13 юни 2015 | език = en }}</ref>
* Енергиен съюз<ref>{{Цитат уеб | уеб_адрес = http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm | заглавие = Energy Union | достъп_дата = 13 юни 2015 | език = en }}</ref>
Наред с тях има и други приоритети, общо 10 на брой, като заявената цел е възстановяване на доверието и доказване, че комисията ще работи по различен начин от предшествениците си<ref>{{Цитат уеб | уеб_адрес = http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_en.pdf | заглавие = Commission Work Programme 2015. A new start | достъп_дата = 13 юни 2015 | език = en }}</ref>