Разлика между версии на „Плиоцен“

м
замяна на месец на бг.
м (замяна с n-тире; козметични промени)
м (замяна на месец на бг.)
== Животински свят ==
Както морските, така и сухоземните животни, по същество са съвременните, въпреки че сухоземните животни са малко по-примитивни от днешните. Първите признати [[хоминиди]], [[австралопитек]]ите, се появяват през плиоцена.
Тревопасните животни се по-големи, както и специализираните хищници. От плиоцена в България са известни 96 вида птици, сред които много изчезнали видове <ref>Боев, З. 2010. Природната палеосреда среда в България през плиоцена и кватернера – кратък преглед. – В: Петков (отг. ред.) България и българите в Европа. Съюз на учените в България. Клон Велико Търново. Изд. „Фабер”, Велико Търново. 366-384.</ref><ref>Boev, Z., 2002. Neogene avifauna of Bulgaria. – In: Zhou, Z., Zhang, F. (eds.). Proceedings of the 5th Symposium of the Society of Avian Palaeontology and Evolution, Beijing, 01-04.06.2000. Science Press, Beijing, 29-40.</ref><ref>Boev, Z. 2007. Neogene avifaunas of Bulgaria (a brief review). – In: Bakardjieva, N. St. Chankova, B. Krastanov, Sv. Gateva (Compilers). Evolution and Ecology – 2007. Union of the Scientists of Bulgaria. 3rd National Seminar. Proceedings, Sofia, 26-35.</ref><ref>Boev, Z. 2008. Afro-tropical and Afro-Indo-Malayan elements in the Neogene avifauna of Bulgaria and their paleozoogeographical implementations. – EGU 2008 session SSP16: "Paratethys – Mediterranean – Indopacific climatic, biotic and sedimentologic evolution"; Geophysical Research Abstract, Vol. 10 EGU2008-A-01628, 2008 SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2008-A-01628 European Geosciences Union. General Assembly 2008, Vienna, 13-18 Aprilаприл 2008. [ID-NR: EGU2008-A-01798].</ref><ref>Боев, З. 2011. Изучение неогеновых птиц Болгарии – достижения, итоги и перспективы. – В: Баташев, М. С., Макаров, Н. П., Мартынович, Н. В. (ред., сост.). Аркадию Яковлевичу Тугаринову посвещается … . Сборник научных статей. Красноярский краевой краеведческий музей, Красноярск, 35-43, ISBN 978-5-904896-32-4.</ref>
 
== Източници ==