Биология и сексуална ориентация: Разлика между версии

м
формат дати
м замяна на месец от англ. на бг.
м формат дати
Ред 7:
Редица изследвания на близнаци се опитват да сравнят относителната значимост на генетиката и природната среда в детерминацията на сексуалната ориентация. В изследване от 1991 г., Бейли и Пилар извършват изследване на близнаци, събрани от „хомофилни публикации“ и откриват, че 52% от едноячните близнаци-братя (от които 59 са разпитани) и 22% от двуячните близнаци са [[конкордантност|конкордантни]] за хомосексуалност (тоест връзка между ориентацията и близнаците).<ref>{{cite journal |vauthors=Bailey JM, Pillard, RC |title=A Genetic Study of Male Sexual Orientation |journal=Archives of General Psychiatry |volume=48 |issue=12 |pages=1089 – 96 |year=1991 |doi=10.1001/archpsyc.1991.01810360053008 |pmid=1845227}}</ref> В изследване на 61 двойки близнаци, изследователите откриват, че сред техните предимно мъжки обекти ниво на конкордантност от 66 % за едноячните близнаци и 30 % сред двуячните близнаци.<ref>{{cite journal|title=Homosexual orientation in twins: a report on 61 pairs and three triplet sets.|year=1993|journal=Arch. Sex. Behav.|volume=22|issue=3|pages=187 – 206.|author=Whitam FL|displayauthors=etal|doi=10.1007/bf01541765}}</ref> През 2000 Бейли, Дън и Мартин изследват голяма извадка от 4901 австралийски близнаци, но съобщават за по-малко от половината от нивото на конкордантност.<ref>{{cite journal |vauthors=Bailey JM, Dunne MP, Martin NG |title=Genetic and environmental influences on sexual orientation and its correlates in an Australian twin sample |journal=J Pers Soc Psychol |volume=78 |issue=3 |pages=524 – 36 |date=March 2000 |pmid=10743878 |doi=10.1037/0022 – 3514.78.3.524 |url=http://content.apa.org/journals/psp/78/3/524}}</ref> Те откриват 20% конкордантност при едноячни близнаци от мъжки пол и 24% конкордантност за едноячни близнаци от женски пол. Когато има съмнение чрез въпросник са изследвани допълнително сексуалната привлекателност, фантазията и поведение, а чрез [[Серология|серологично]] е тествана [[зиготност]]та. Други изследователи подкрепят биологичните причини за мъжката и женската сексуална ориентация.<ref>Hershberger, Scott L. 2001. Biological Factors in the Development of Sexual Orientation. Pp. 27 – 51 in Lesbian, Gay, and Bisexual Identities and Youth: Psychological Perspectives, edited by Anthony R. D’Augelli and Charlotte J. Patterson. Oxford, New York: Oxford University Press. Quoted in Bearman and Bruckner, 2002.</ref>
 
Беърман и Брюкнер (2002) критикуват ранните изследвания, концентриращи се върху малки, избирателни извадки<ref name=Bearman>{{cite journal|author1=Bearman P. S. |author2=Bruckner H. |year=2002 |title=Opposite-sex twins and adolescent same-sex attraction |url=http://iserp.columbia.edu/content/opposite-sex-twins-and-adolescent-same-sex-attraction |journal=American Journal of Sociology |volume=107 |issue=5 |pages=1179 – 1205 |doi=10.1086/341906 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20110719175100/http://iserp.columbia.edu/content/opposite-sex-twins-and-adolescent-same-sex-attraction |archivedate=2011-07-19 юли 2011 |df= }}</ref> и нерепрезентативната селекция на техните субекти.<ref>Макар да са в противоречие със съвременните открития, първото относително мащабно изследване на близнаци е осъществено от [[Франц Калман|Калман]] през 1952. (''Виж:'' {{cite journal |author=Kallmann FJ |title=Comparative twin study on the genetic aspects of male homosexuality |journal=J. Nerv. Ment. Dis. |volume=115 |issue=4 |pages=283 – 97 |date=April 1952 |pmid=14918012 |doi= |url=}}). Проучвайки само мъже близнаци, той открива 100 конкордантност за хомосексуалност сред 37 двойки едноячни близнаци, сравнено с 12%–42% конкордантност сред 26 двуячни двойки близнаци. С други думи всеки идентичен близнак на хомосексуален субект също е хомосексуален, докато това не важи за неидентичните близнаци. Това изследване е критикувано за неговите неясно описани методи за намиране на близнаци и за високото си ниво на психиатрични разстройства сред субектите (''Виж'' Rosenthal, D., „Genetic Theory and Abnormal Behavior“ 1970, New York: McGraw-Hill.)</ref> Те изследват 289 двойки идентични близнаци (едноячни или от една оплодена яйцеклетка) и 495 двойки двуячни близнаци или от две оплодени яйцеклетки и откриват ниво на конкордантност за привличане към същия пол само от 7.7% за мъжки близнаци и 5.3% за близначки, модел, който казват, че „не предполага генетично влияние, независимо от социалния контекст“ .<ref name=Bearman/>
 
Изследване от 2010 г. на всички възрастни близнаци в Швеция (повече от 7,600 близнаци)<ref name="karolinska">{{cite journal |vauthors=Långström N, Rahman Q, Carlström E, Lichtenstein P |title=Genetic and environmental effects on same-sex sexual behavior: a population study of twins in Sweden |journal=Arch Sex Behav |volume=39 |issue=1 |pages=75 – 80 |date=February 2010 |pmid=18536986 |doi=10.1007/s10508-008-9386-1}}</ref> открива, че сексуалното поведение към същия пол се обяснява чрез наследствени фактори и индивидуално специфични фактори на обкръжението (като пренатална среда, преживяване на болест и травма, както и с група на връстниците и сексуални преживявания), докато влиянията на споделените променливи като фамилна среда и социални нагласи са с по-слаб, но значим ефект. Жените показват статистически незначителни традиции към по-слабо влияние на наследствените ефекти, докато мъжете не показват влияние от споделени ефекти на средата. Използването на всички възрастни близнаци в Швеция е предназначено да отговори на критиките към доброволческите изследвания, в които потенциалната пристрастност към участието на гей близнаци може да повлияе на резултатите.