Разлика между версии на „Рамкова конвенция на ООН за изменението на климата“

{{lang-en}} => {{lang|en}}
({{lang-en}} => {{lang|en}})
}}
 
'''Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата''' ({{lang-|en|United Nations Framework Convention on Climate Change}}, '''UNFCCC''') е приета на срещата на върха за Земята през 1992 г. в [[Рио де Жанейро]]. Тя признава съществуването на заплаха от увеличение на емисиите от парникови газове в резултат на човешката дейност и поставя за крайна цел стабилизирането на концентрациите на парникови газове в атмосферата до ниво, което би предотвратило опасна антропогенна намеса в климатичната система.
 
Страните по Конвенцията трябва да предприемат специфични действия, например намаляване на емисиите на парникови газове с известен процент, чрез приемане на протоколи към Конвенцията. Такъв е и приетият през 1997 г. [[Протокол от Киото]], който поставя количествени цели за намаляване на емисиите от парникови газове. Той засяга практически всички основни сектори на икономиката и е смятан за най-широкообхватното споразумение по проблемите на околната среда и устойчивото развитие, което е било подписвано някога.
562 411

редакции