Разлика между версии на „Реален лихвен процент“

м
десетична запетая за процент
(форматиране: 11x кавички, 7x тире, 4x нов ред (ползвайки Advisor))
м (десетична запетая за процент)
Реалния лихвен процент решени от уравнението на Фишер е<br />
<math>\frac{1 + \text{ Interest}}{1 + \text{ Inflation}} - 1 = \text{ Real}</math><br />
Ако има отрицателен реален лихвен процент, това означава, че равнището на инфлация е по-голям от лихвения процент. Ако процентът е 2%, а инфлацията е 10%, то заемополучателя ще получи 7.,27% печалба за всеки долар взет назаем.<br />
<math>\frac{1 + 2\%}{1 + 10\%} - 1 = -7.27\%</math><br /><br /><br />
 
<br /><br />
Тази промяна е инфлационно коригирана промяна в стойността и като се раздели на стойността на инфлационния ефект върху началната стойност и след това се умножи по 100, се получава процентното изменение на стойността на базата на инфлационната стойност.<br /><br />
Следователно: '''RIR = (-£ 16 000 / £ 220 000) х 100 = -0.07272 x 100 = -7.,27%'''<br /><br />
Това означава, че доходите на едно лице или богатство се увеличава с един и същ процент на инфлация, заемът е с около 7,3% по-ниска реална стойност и следователно представлява прехвърляне на богатство от банката към заемополучателя.<br /><br />
Очевидно е, че това ще доведе до спекулации и бизнес цикли, тъй като на кредитополучателите можат да се възползват от отрицателния реален лихвен процент.<br /><br />