Отваря главното меню

Промени

редакция без резюме
Смята се, че са известни около 25% от видовете, което се дължи на много неописани, свободно живеещи видове. От известните видове 35% са паразити. Изучени са най-вече патогенните паразити. Известна е ролята на нематодите в кръговрата на веществата в биосферата. Числеността им в природните биоценози е огромна. Например в 1 m<sup>3</sup> почва има около 2 млн. екземпляра.
 
Нематодите имат висока интензивност на обмяната, кратки жизнени цикли и голяма численост. Това ги прави деструктури на огромна органична материя, т.е. кръговрат на веществата. Кратките жизнени цикли и постоянния брой клетки ги прави подходящи за изследвания. Нематодите са с най-многочислени популации в сравнение с всички безгръбначни от клас [[Metazoa]]. Сред морските видове има разнообразни екологични групи. shkuuuuurrr
 
== Таксономия и класификация ==
Анонимен потребител