Отваря главното меню

Промени

Във всекидневния живот най-удобна, най-разпространена и най-често използвана в света е скалата на Целзий (наречена на името на шведския астроном [[Андерс Целзий]], [[1701]] – [[1744]]). Тази скала е емпирична и по нея 0,01 °C е [[тройна точка|тройната точка]] на водата, а един градус е 1/273,16 част от температурната разлика между тройната точка на водата и [[абсолютна нула|абсолютната нула]]. Преди 1954 г. ска̀лата е дефинирана с точката на замръзване на водата – 0 °C и точката ѝ на кипене – 100 °C при [[атмосферно налягане]] от 1 [[атмосфера (единица)|атмосфера]] (на ниво [[морско равнище]]).
 
Температурна разлика от 1 °C по тази скала е равна на температурната разлика от 1  К, така че скалата по същество е еднаква с келвиновата скала, но е изместена с температурата, при която водата замръзва (273,15  K). Така че за превръщане на градусите по Целзий в келвини, може да се използва уравнението:
: <math>t_C = t_K - 273,15</math>