Разлика между версии на „Старогръцки театър“

Един от първите драматични автори е Фриних, чиито произведения са изгубени, но той започва да въвежда сюжети от действителността. Негови произведения са трагедиите „Превземането на Милет“ и „Финикийки“{{hrf|Попов|2009|227}}.
 
От по-късните автори до нас са достигнали само 33 драматични творби на [[Есхил]], [[Софокъл]] и [[Еврипид]], но те не дават възможност да се съди как точно се е трансформирала драмата. Много важен момент в развитието ѝ е отделянето на първи актьор. Превратен момент в историята на драмата е въвеждането на втори актьор от Есхил, наречен „бащата на трагедията“. Неговата поява създава истински условия за драматичен [[конфликт]] и налага разширяване на [[Диалог|диалога]] за сметка на съкратените хорови песни. С въвеждането на трети актьор от Софокъл ролята на хора още повече намалява, при Еврипид той присъства само традиционно, а по-късно напълно губи функциите си. В IV век пр.н.е. започват да се пишат драми, в които действащите лица са само актьори.
Преврат в историята на драмата е въвеждането на втори актьор от Есхил, наречен „бащата на трагедията“. Неговата поява създава истински условия за драматичен конфликт и налага разширяване на диалога за сметка на съкратените хорови песни.
 
Драмите участват в състезаниесъстезания, провеждани обикновено по време на религиозни празници, например [[Дионисии]]те в Атина. Журито не се състои от театрални специалисти, а от редови атински граждани, подбрани чрез жребий.
С въвеждането на трети актьор от Софокъл ролята на хора още повече се снижава, при Еврипид той присъства само традиционно, а по-късно напълно губи функциите си. В IV век пр.н.е. започват да се пишат драми, в които действащите лица са само актьори.
 
Драмите участват в състезание. Журито не се състои от театрални специалисти, а от редови атински граждани, подбрани чрез жребий.
 
Известни автори са:
* [[Есхил]] („Седемте„[[Седемте срещу Тива“Тива]]“, „Агамемнон“, „Прикованият„[[Прикованият Прометей“Прометей]]“, „Персите“, „[[Молителките]]“),
* [[Софокъл]] („Антигона“„[[Антигона]]“, „Аякс“),
* [[Еврипид]] („[[Алкестида]]“, „[[Електра (Еврипид)|Електра]]“, „[[Иполит (Еврипид)|Иполит]]“)
* [[Еврипид]]
* [[Аристофан]] („[[Конниците]]“)
 
== Източници ==