Разлика между версии на „Реформи в БАН“

редакция без резюме
м (fixlink)
 
=== Подготвяно изменение на Закона за БАН ===
На 5 май 2010 министър [[Сергей Игнатов]] обявява, че се подготвят промени в Закона за БАН, които предвиждат научните институти да се отделят от академията и да станат самостоятелни изследователски институти, чието финансиране ще се извършва като на второстепенни разпоредители (т.е. парите за работата им ще се разпределят от министерството).
„Предстои сериозна структурна реформа в БАН. Активите на академията ще останат държавна собственост. Учените ще запазят местата си, Академията има подкрепата на правителството и нашето уважение... Държавата ще стимулира научните изследвания." На 6 май в статия във в. Монитор се допълва, че според министъра изградените вече колективи няма да се свиват или вливат.<ref name=monitor>[http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0212&n=675&g= www.government.bg]</ref><ref>Георги Ангелов, [http://www.monitor.bg/article?id=243062 Държавата поема контрола над БАН], в. Монитор, 6 май 2010</ref>
 
В агенция Mediapool тези намерения на правителството се коментират под заглавието: „Този път май наистина се закрива БАН“ <ref>[http://www.mediapool.bg/show/?storyid=164919 Този път май наистина се закрива БАН], mediapool.bg, 5 май 2010</ref>. Според предложението отделните институти минават на подчинение на различни министерства със съществено намалена държавна субсидия и повишено изискване за самоиздръжка.<ref>[http://www.bas.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0080&g ПРОТЕСТ – ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАН]</ref> Още на 5 май от сдружението на младите учени „Когито“ излизат с петиция за „спасяване на Българската академия на науките“ и против обявените намерения на министър Игнатов за разформироване на академията <ref>[http://bgpetition.com/BAN/index.html Петиция за спасяването на БАН], bgpetition.com</ref>.
 
На 10 май 2010 ОС на БАН излиза с остро протестно обръщение, в което заявява, че чрез предложението на Игнатов: „се ликвидира едно от най-големите предимства на извън университетските научни центрове като БАН – техният неправителствен характер, тяхната комплексност, интердисциплинарност и наличието на творческа академична среда. Това е в пълен разрез с практиката и тенденциите във всички страни на Европейския съюз. Подобен произвол и посегателство върху автономната академична наука, върху нейните традиции, върху нейната самоорганизация и структури, не е извършвано за 140 години съществуване на академията – дори по време на две национални катастрофи, на преврати и на смени на политически режими в страната. Подготовката за ликвидирането на академията е и безпрецедентната кампания срещу нея, която се води с участието на лица от властта в последните 3- – 4 години, целяща да подготви общественото мнение за удара срещу БАН. Всъщност тя прикрива апетитите на известни корпоративни кръгове и лица към имотите и собствеността на БАН. Показателен факт е, че замисленият удар срещу БАН е оформен в проектозакон, създаден в пълна тайна от академичната общност.“<ref>[http://www.bas.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0080&g Протест – Обръщение от общото събрание на БАН]</ref>
 
В обръщение от 17 май на събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН към министър-председателя [[Бойко Борисов]], се изразява: „дълбоко безпокойство от развитието на някои обществени процеси, които застрашават бъдещето на България. Свидетели сме на целенасочена демонизация на най-старата научна организация в страната, създадена от родолюбиви българи още преди Освобождението.“ В обръщението се припомнят основните изводи на извършената независима международна оценка на БАН, организирана от Европейската научна фондация и Европейската федерация на академиите на науките. Посочва се примера на Полша, Унгария, Словакия, Румъния, Австрия, Швеция, където никой не пречи на Академиите на науките да работят и те наистина работят изключително успешно за благото на техните общества, ползват се от тяхното признание и получават едно много добро финансиране. Такива академии имат всички европейски страни, включително и балканските държави Република Сръбска, Македония и Косово. „На фона на текущата [[икономическа криза]] и обезпокоително намаляващите технологични и иновационни възможности на българската икономика отвличането на вниманието на широк кръг български учени и специалисти по необосновани административни експерименти нанася непоправими вреди върху развитието на материалното производство и обществената практика. Това в никакъв случай не може да се приеме като движение на държавата в унисон с Лисабонската стратегия.“<ref>[http://www.bas.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0080&g Обръщение 17 май 2010]</ref>
 
На 19 май 2010 г. над 3000 учени и докторанти от всички институти на БАН излизат на мащабно протестно шествие срещу държавната политика в областта на науката и намеренията за отнемане на автономията на академията чрез нов закон за БАН. На митинга присъстват в знак на солидарност и преподаватели и студенти от СУ „Климент Охридски“.<ref>[http://www.mediapool.bg/show/?storyid=165415 www.mediapool.bg]</ref><ref>[http://www.duma.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0002&n=9490&g= www.duma.bg]</ref>Връчена бе Петиция от общността на работещите в БАН до министър-председателя, в която се изразява " тревога от многобройните прояви на незачитане на авторитета на Академията, на необосновани нападки във връзка с провежданата реформа и ясно изразявани намерения да се разруши целостта на БАН като национален център за научни изследвания.", както и загриженост от факта, че учените се „информират за намеренията на Министъра на образованието, младежта и науката единствено от медиите. Отразените в медиите намерения на Министъра за разрушаване на Академията при запазване на броя на звената като самостоятелни и подчинени на него при запазване и на всички щатни бройки са нелогични и демотивиращи. Те са категорично насочени срещу извършеното досега по реформирането на БАН и особено срещу започналата процедура на задълбочена оценка на всички работещи в Академията.“<ref>[http://www.bas.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0080&g Петиция, 19.05. май 2010]</ref>
 
Обявените резултати от последвалата след митинга среща на представители на БАН и правителството (с посредничеството на Б. Борисов) включват: съхраняване на автономията и целостта на БАН; ангажимент на БАН да да извърши предприетите от нея реформи до рая на годината; БАН получава статут на първостепенен, а институтите на второстепенни разпоредители на бюджетни средства; за да има контрол върху бюджетната субсидия БАН трябва да въведе длъжността финансов мениджър, чрез промени в устава си. Той става член на УС на БАН и се назначава след съгласуване между Министерството на финансите и Българската академия на науките; в Общото събрание на БАН със статут на наблюдатели ще участват представители на университети, с които БАН има споразумения и работи по общи програми и проекти, както и университети, които имат докторски програми; имотите на БАН се запазват изцяло като нейна собственост и БАН ще продължи да се разпорежда с тях и средствата ще се използват за подпомагане работата на академията.<ref>[http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/05/19/903580_finansist_shte_upravliava_parite_na_ban/ Финансист ще управлява парите на БАН], в. Дневник, 19 май 2010</ref><ref>Велиана Христова, [http://www.duma.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0002&n=9490&g= БАН спечели битката], в. Дума, 20 май 2010</ref>