Разлика между версии на „Световна здравна организация“

редакция без резюме
({{lang-en,fr}} => {{lang|en,fr}})
 
=== Борба със заразните болести ===
Две от тринадесетте области, свързани със [[заразни болести|заразните болести]] са: първо, намаляване на здравната, социалната и икономическата тежест на заразните заболявания по принцип, и второ – борбата със [[СПИН]], [[малария]]та и [[туберкулоза]]та.<ref name="20123budget">{{cite web |url=http://whqlibdoc.who.int/pb/2012-2013/PB_2012–2013_eng.pdf |title=Programme Budget, 2012–20132012 – 2013|publisher=WHO |format=PDF |accessdate=26 март 2012}}</ref>
 
По отношение на СПИН, СЗО работи в рамките на програмата на ООН. Тя също така се стреми да включва части от гражданското общество, в помощ на справянето с икономическите и социалните ефекти на болестта.<ref>{{cite document |format=pdf |title=Global health sector strategy on HIV/AIDS 2011–20152011 – 2015 |publisher=WHO |url=http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501651_eng.pdf |year=2011 |page=5}}</ref> В съответствие с програмата, СЗО си поставя за междинна задача между 2009 и 2015 г. намаляване на броя на заразените на възраст между 15 – 24 години с 50%, намаляване на новите случаи на заразяване с ХИВ при децата с 90% и намаляване на смъртните случаи, свързани с ХИВ с 25%.<ref>{{cite document |format=pdf |title=Global health sector strategy on HIV/AIDS 2011–20152011 – 2015 |url=http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501651_eng.pdf |publisher=WHO |year=2011 |page=7}}</ref>
 
Въпреки, че СЗО отменя ангажимента си към глобалната кампания за ликвидиране на маларията през 1970 г. като твърде амбициозен, тя запазва ангажимента си за контрол на маларията. Програмата на СЗО за контрол на маларията работи, за да следи случаите на малария и бъдещи проблеми, свързани с болестта. СЗО трябва да докладва, вероятно през 2015 г., дали [[RTS,S/AS01]], в момента в областта на научните изследвания, е надеждна противомаларийна ваксина. Засега, за предотвратяване на разпространението на малария се използват третирани с инсектициди мрежи против комари и инсектицидни спрейове, както и противомаларийни лекарства – особено за по-уязвимите хора, например бременни жени и малки деца.<ref>{{cite web |url=http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/en/index.html |title=Malaria Fact Sheet |publisher=WHO |work=WHO Media Centre |date=April 2012 |accessdate=24 май 2012}}</ref>
Срещите на асамблеята на СЗО обикновено се провеждат през месец май, всяка година. В допълнение към назначаването на генералния директор на всеки пет години, Асамблеята разглежда финансовата политика на Организацията и преглежда и одобрява предложения програмен бюджет. Събранието избира за 3 години 34 членове на изпълнителния съвет, технически квалифицирани в областта на здравеопазването. Основните функции на съвета са изпълнение на решенията и политиката на Асамблеята, да я съветват, и да улесняват работата ѝ като цяло.
 
Световната здравна организация се финансира от вноски на страните-членки и дарители. През последните години, работата на СЗО включва разширяване на сътрудничеството с външни организации; в момента има около 80 партньорства („служебните отношения“ и „работни отношения“)<ref name="observerWHO"/>, с [[Неправителствена организация|неправителствени организации]] и фармацевтичната промишленост, както и с фондации, като например фондацията на Бил и Мелинда Гейтс, както и фондация Рокфелер. Доброволни дарения към СЗО от националните и местни управления, фондации и неправителствени организации, други организации на ООН, така и в частния сектор, в момента надвишават тези на определените вноски (такси) от 193-те държави членки.{{PDFlink|<ref>[http://ftp.who.int/gb/pdf_files/EB105/ee17a1.pdf ftp.who.int]</ref>|30.1&nbsp;KB}}
 
В допълнение към държавите-наблюдатели и организациите изброени по-горе, организациите-наблюдатели на ООН ICRC и IFRCRCS са влезли в „служебните отношения“ със Световната здравна организация и са поканени като наблюдатели. В Световната здравна асамблея те са редом с други неправителствени организации.<ref name="observerWHO"/>
 
=== Финансиране и партньорство ===
Световната здравна организация се финансира чрез вноски от държавите-членки и външни спонсори. Към 2012 г., най-големите годишни вноски от държавите-членки идват от САЩ ($ 110 милиона), Япония ($ 58 млн.), Германия ($ 37 млн.), Великобритания ($ 31 милиона) и Франция ($ 31 млн.).<ref>{{cite web |url=http://www.who.int/about/resources_planning/2012_2013_AC_summary.pdf |title=Assessed Contributions payable by Member States and Associate Members – 2012–20132012 – 2013 |publisher=WHO |format=PDF |accessdate=26 март 2012}}</ref> Общият бюджет за 2012 – 2013 г. е на обща стойност от $ 3,959 млн., от които $ 944 милиона (24%) идват от определените вноски. Това представлява значителен спад в сравнение с предходния бюджет за разходи от 2009 – 2010 г. Доброволните вноски са на стойност $3015 млн. (76%), от които 800 милиона долара са отделени за гъвкаво финансиране, а остатъка е обвързан с конкретни програми или цели.<ref>{{cite web |url=http://whqlibdoc.who.int/pb/2012-2013/PB_2012–2013_eng.pdf |title=Programme Budget, 2012–20132012 – 2013|publisher=WHO |format=PDF |accessdate=26 март 2012 |pages=10, 15–1615 – 16}}</ref>
 
През последните години работата на СЗО включва увеличаване на сътрудничество с външни органи. Към 2002 г., 473 неправителствени организации имат партньорства със Световната здравна организация.<ref>{{cite web |url=http://www.who.int/civilsociety/documents/en/RevreportE.pdf |title=WHO’s interactions with Civil Society and Nongovernmental Organizations |publisher=WHO |work=WHO/CSI/2002/WP6 |year=2002 |accessdate=31 март 2012 |page=2}}</ref> 189 партньорства са с международни неправителствени организации в официални „служебни отношения“ – останалата част се считат за неформални по характер.<ref>{{cite web |url=http://www.who.int/civilsociety/documents/en/RevreportE.pdf |title=WHO’s interactions with Civil Society and Nongovernmental Organizations |publisher=WHO |work=WHO/CSI/2002/WP6 |year=2002 |accessdate=31 март 2012 |page=10}}</ref> Сред партньорите са фондациите „Бил и Мелинда Гейтс“<ref>{{cite web |url=http://www.gatesfoundation.org/livingproofproject/Pages/gavi.aspx |title=Living Proof Project: Partner Profile |publisher=Bill & Melinda Gates Foundations |accessdate=31 март 2012}}</ref> и „Рокфелер“.<ref>{{cite web |url=http://www.rockefellerfoundation.org/what-we-do/current-work/transforming-health-systems/grants-grantees/world-health-oganizations-alliance |title=World Health Organization's Alliance for Health Systems and Policy Research |publisher=Rockefeller Foundation |accessdate=31 март 2012}}</ref>