Разлика между версии на „Хасковска хълмиста област“

м
унифициране на раздел Вижте още към Вижте също; козметични промени
("сторанство", заменено със "стопанство")
м (унифициране на раздел Вижте още към Вижте също; козметични промени)
'''Хасковската хълмиста област''' е хълмиста област в северната част на [[Родопите]], на територията на области [[област Хасково|Хасково]] и [[област Пловдив|Пловдив]], с надморска височина от 80 – 100 м на север до 420 – 450 м на юг.<ref name="грб">{{грб|519}}</ref>
 
Областта представлява северно предпланинско стъпало на Родопския масив, отделено от него с ясен и добре очертан планински склон. Простира се от запад на изток на около 90 км, а максималната и&#768;ѝ шрина достига 30 – 35 км. Разположена е между долината на река [[Марица]] на север и изток и долното течение на [[Чепеларска река]] на запад. На юг границата се прокарва от [[Асеновград]] по северните подножията на родопските ридове [[Добростански рид|Добростан]], Сини връх, [[Драгойна]], [[Мечковец]], [[Чуката (рид)|Чуката]], [[Чал (рид)|Чала]] и [[Хухла (рид)|Хухла]] и завършва при град [[Харманли]].<ref name="грб"/>
 
Хасковската хълмиста област е силно разчленена от родопските реки десни притоци на [[Марица]] [[Черкезица]], [[Мечка (река)|Мечка]], [[Каялийка]], [[Банска река|Банска]] и [[Харманлийска река|Харманлийска]] (с притоците си [[Карамандере (приток на Бързей)|Карамандере]], [[Хасковска река|Хасковска]] и [[Узунджовска река]]). Долините им обикновено са плитки и с широки легла. При пресичането на здрави скали ([[гнайс]]и, [[андезит]]и) коритата им се стесняват и придобиват проломен характер. Вододелите между тях са дълги и с плоски била, удобни за селскостопанска дейност. Хасковската хълмиста област е изградена предимно от [[плиоцен]]ски езерни утайки, изпод които в отделни места стърчат метаморфни и терциерни вулкански скали. Климатът е преходносредиземноморски ([[Хасково]] – средна годишна температура 12,5 &nbsp;°C). Почвената покривка е представена от чернозем-смолници, излужени канелени горски и алувиално-ливадни почви. Добре развито селско стопанство – производство на зърнени храни, тютюн, памук, лозя, овощни градини, зеленчуци.<ref name="грб"/>
 
Основни центрове на областта са градовете [[Хасково]], [[Димитровград]] и [[Първомай]], околи които гравитират няколко десетки села.<ref name="грб"/>
По цялото най-северно подножие на Хасковската хълмиста област, предимно по десния бряг на река [[Марица]], от [[Садово]] до [[Харманли]], преминава участък от трасето на жп линията [[София]] – [[Пловдив]] – [[Свиленград]]. От север на юг, от [[Димитровград]] до село [[Маслиново]] областта се пресича и от участък от трасето на жп линията [[Русе]] – [[Горна Оряховица]] – [[Стара Загора]] – [[Подкова (село)|Подкова]].<ref name="грб"/>
 
== Вижте ощесъщо ==
* [[Списък на планините в България]]