Разлика между версии на „Старобългарски език“

|-----
|
{{lang|goh|Отьчє нашь, ижє ѥси на нєбєсѣхъ,<br />
да свѧтитъ сѧ имѧ Твоѥ,<br />
да придєтъ цѣсарьствиѥ Твоѥ,<br />
нъ избави ни отъ нєприѣзни,<br />
ꙗко твоѥ ѥстъ цѣсарьствиѥ и сила, и слава въ вѣкꙑ вѣкомъ.<br />
Аминь!}}
|
{{lang|goh|Ѻтчє нашъ, ижє єси на нєбєсѣхъ,<br />
да свѧтитсѧ имѧ Твоє,<br />
да прїидєтъ царствїє Твоє,<br />
и нє введи насъ во искȢшєнїє,<br />
но избави насъ ѿ лȢкавагѡ.<br />
Аминь!}}
|
{{lang|goh|Оче наш, кој си на небесата,<br />
да се свети името Твое,<br />
да дојде царството Твое,<br />
и не нè воведувај во искушение,<br />
но избави нè од лукавиот.<br />
Амин!}}
|
{{lang|goh|Отче наш, Който си на небесата!<br />
Да се свети Твоето име,<br />
да дойде Твоето Царство,<br />
защото твое е царството,<br />
и силата, и славата во веки веков.<br />
Амин!}}
|
{{lang|goh|Отец наш, Сущий на небесах!<br />
да святится имя Твоё;<br />
да придёт Царствие Твоё;<br />
Ибо Твое есть Царство<br />
и сила и слава во веки веков.<br />
Аминь!}}
|}