Разлика между версии на „Европейска мигрантска криза“

редакция без резюме
м ({{цитат уеб/книга/периодика}} премахване на език-икона= / lang-icon=)
В категорията '''имигранти''' (''immigrants'') попадат търсещите убежище (''asylum seekers''), бежанците (''refugees'') и икономическите мигранти (''economic migrants''), защото белегът тук е чуждата националност, а не причините за бягството.
 
'''[[Търсещ убежище|Търсещи убежище]]''' (''asylum seekers''; ''Asylsuchende'') са лица, които са кандидатствали за убежище, позовавайки се на Конвенцията за бежанците и статута на бежанците от 1951 г., на основание, че връщането им в страната им на произход поражда основателни страхове от преследване заради раса, вяра, националност, политически убеждения или членство в определена социална група. Лицето остава търсещо убежище докато заявлението му или оспорването на отказ очакват разглеждане.
 
'''Бежанец''' (''refugee''; ''Asylbewerber'', ''Flüchtling'') е такова лице, търсещо убежище, чието заявление е било одобрено. По-широкото значение на понятието се отнася до лице, което бяга от гражданска война или природно бедствие, и не непременно се опасява от преследване по смисъла на КБСБ от 1951 г.