Разлика между версии на „Грамофонна плоча“

Етикети: Редакция чрез мобилно устройство Редакция чрез мобилно приложение
Етикети: Редакция чрез мобилно устройство Редакция чрез мобилно приложение
Грамофонните плочи се изработват чрез способа на матричния принцип, като това позволява неограничен брой копия без разлика. Матрицата представлява кръгла форма, направена от мек материал, например [[восък]] с примеси, издържащи на висока температура. Матрицата се поставя на записваща машина и се върти с определените обороти, над матрицата има резец с точно определен профил, който нарязва концентричен канал „бразда“ по въртяща се матрица, тоест тази бразда представлява записа преобразувания електрически сигнал. Браздата бива тясна и широка.
 
ЗаписванетоПреди ставада бъде записано на плоча, катонай-често отизпълнението [[микрофон]]първо илисе другзаписва източникна студийна магнитофонна лента, която притежава много качествено възпроизвеждане. Това се подадеправи електрическис сигналцел да се отстранят евентуални грешки на изпълнителите и за да може да се усилизнае предварително точното времетраене на записа. Магнитофонната лента с такъв запис се нарича „мастерлента“, възпроизвежда се от студиен магнетофон и сигналът се подава на усилвател. Той усилва електрическия сигнал многократно, след което [[Аналогов сигнал|аналоговият електрически сигналсесигнал]] се трансформира в механични трептения на резеца, който трептейки чертае в конценрично-спирална окръжност браздата върху матрицата, вървяща спирално по-посока към центъра. Постъпващият електрически сигнал със определена [[амплитуда]] („мах“) кара резеца да копира точно всяка крива от аналоговия сигнал, в резултат на което се получава точно копие на сигнала без изменение върху восъчната матрица.
 
От готовата вече матрица се изработва огледално копие от по-твърд материал, което се нарича „майка“. А вече от „майката“ се изработват матрици, които се наричат „синове“, поставя се материалът [[поливинилхлорид]], предварително загрян до определена температура, и започва пресоването под определено налягане, в резултат на което нагрятият мек материал навлиза в браздата на матрицата. Материалът придобива кръглата форма на матрицата и на спиралната бразда, след изстиване на материала и проверка на качеството на изработката, плочата е готова и може да бъде чут записът върху нея на [[грамофон]].
9697

редакции