Разлика между версии на „Хисаро-Алай“

редакция без резюме
 
=== Климат ===
Климатът на Хисаро-Алай се характеризира с изменението във височина на термичните условия, неравномерното разпределиние на валежите и увлажняването. В котловините и долините по периферията на планинската система средните юлски температури са 24,3°С (в [[Ош]]), 28,2°С (в [[Душанбе]]), а средните януарски съответно – 3,0°С и 1,4°С. Сумата на температура над 10°С годишно е съответно 3853°С и 4880°С. На височина 3373 m (прохода Азноб в [[Хисарски хребет|Хисарския хребет]]) аналогичните показатели са 11°С, -13,2°С и 484°С. По наветрените склонове на планините, обърнати на юг и запад годишното количество на валежите достига 1000 – 2000 mm, като заедно с това са много големи инсолацията и изпарението, а на подветрените склонове, даже в среднопланинските части падат под 200 mm. Максимумът на валжите в подножията е през пролетта, а по билата – през пролетта и лятото.<ref name="bse"></ref>
 
=== Реки и езера ===
=== Типове ландшафти ===