Разлика между версии на „Иван Костов“

 
=== Научна и преподавателска дейност ===
От 1974януари 1975 г. Иван Костов е асистент във ВИИ „Карл Маркс“, а от 1979 г. – старши асистент в Катедра „Политическа икономия“ на Центъра по идеологически дисциплини във Висшия машинно-електротехнически институт „Владимир Ильич Ленин“ (днес [[ТУС|Технически университет]]), София. Във връзка с назначаването му за старши асистент за Костов са писани доноси, в които е обвинен, че отхвърля икономическите схващания на [[Тодор Живков]]. В проверката на доносите, извършена от ръководителя на катедрата проф. Алексиев, се казва: „''Иван Й. Костов е политикономист с твърде солидна подготовка и широки интереси. Той познава много добре произведенията на класиците на марксизма-ленинизма и е убеден марксист и защитник на нашата социалистическа система''“.<ref>Вестник „Труд“, 15 април 1997.</ref>
 
През 1981 г. Костов завършва и второ висше образование в [[Софийски университет|Софийския държавен университет]] със специалност „Математическо моделиране на икономическите процеси“. През същата година става главен асистент. В периода 1981 – 1982 г. Иван Костов е слушател в Института за повишаване на квалификацията в Москва. През 1984 г. защитава във ВИИ дисертация на тема „Икономически растеж, структура и фактори в производствената сфера“ за научната степен [[кандидат на икономическите науки]] (сега доктор по икономика). Костов кандидатства за [[доцент]]ска длъжност, но се сблъсква с категоричното изискване да е член на [[Българската комунистическа партия]]. Поради тази причина подава молба за членство в БКП, на която обаче получава отказ.<ref>В-к „Нощен труд“, 2 – 3 февруари 1998 г. Интервю с бащата на Ив. Костов. „Асистентът Костов кандидатствал в БКП, за да му помогне за доцентурата, но не го приели“... „Той (Костов – б. м.) искаше да влезе в БКП, но те не го приеха. Направи го, защото трябваше да кандидатства за доцент. Затова му казаха – ''или партиец, или – не''!“, спомня си бай Йордан...</ref>
Анонимен потребител