Разлика между версии на „Неправителствена организация“

редакция без резюме
({{lang-en}} => {{lang|en}})
== Неправителствените организации в България ==
{{Основна|Списък на неправителствените организации в Република България|}}
От 1949 до 1989 г. такива организации в България не съществуват, защото всичко е подчинено пряко или косвено на установилата се власт на [[БКП]] и [[БЗНС]]. Своето развитие НПО започват след демократичните промени между 1989 и 1991 г., когато е приета КонситуциятаКонституцията на Република България
 
Дейността на НПО в България понастоящем се регламентира от специалния ''Закон за юридическите лица с нестопанска цел'', публикуван в „[[Държавен вестник]]“, бр. 81 от 06.10.2000 г., в сила от 1 януари 2001 г., с последно изменение от 05.06.2009 г.
Анонимен потребител