Разлика между версии на „Антон Попстоилов“

м (формат дати от англ. на български)
* „Грамада“ (1910)
* [http://strumski.com/biblioteka/?id=892 „Архимандрит Йона Маджаров“], статия от Антон Попстоилов за архимандрит Йона Маджаров, публикувана във в-к „Вести“, брой 130, Цариград, 1911 година
* [http://strumski.com/biblioteka/?id=2101 "Спомени от Солунската българска мъжка гимназия "Св. Кирил и Методи"], публикувано в сп. "Училищен преглед", кн. III, София, 1913 година
* [http://strumski.com/biblioteka/?id=1538 "Неколко български прекори от Македония и Одринско"], публикувано в „Списание на Българската академия на науките“, книга X, София, 1915 година
* [http://strumski.com/biblioteka/?id=272 „Показалец на печатаните през ХІХ век български народни песни“. Т. I. 1815 – 1860. София, 1916]
Анонимен потребител