Лист: Разлика между версии

121 байта изтрити ,  преди 3 години
м
 
== Петура ==
=== Брой на петурите (прости и сложни листа) ===
Листът може да има една или повече петури, което определя дали един лист е съответно прост или сложен.
Листът може да има една или повече петури. Това определя дали един лист е съответно прост или сложен. Така например при [[бук]]а, [[дъб]]а, [[цер]]а, [[Благун (дъб)|благуна]], [[леска]]та, [[момина сълза|момината сълза]], [[Нарцис (цвете)|нарциса]], [[жълта мъртва коприва|жълтата мъртва коприва]], [[старо биле|старото биле]] и други растения листът се състои от една петура и затова се нарича прост. А когато е изграден от повече от една петура – две, три или повече – се нарича сложен. Петурите на сложните листа се наричат също листчета. Сложните листа са няколко основни вида:
 
* сложен перест,
==== Прост лист ====
Когато листът е с една петура, той се нарича прост. Например при [[бук]]а, [[дъб]]а, [[цер]]а, [[Благун (дъб)|благуна]], [[леска]]та, [[момина сълза|момината сълза]], [[Нарцис (цвете)|нарциса]], [[жълта мъртва коприва|жълтата мъртва коприва]], [[старо биле|старото биле]] и други.
 
==== Сложен лист ====
Когато листът е изграден от няколко петури – две, три или повече, той се нарича сложен. Петурите на сложните листа се наричат и листчета. Сложните листа са няколко основни вида:
* сложен перест,:
** сложни чифтоперести – на върха са разположени две листчета ([[грах]], [[фий]], [[секирче]]),
** сложни текоперести – завършват на върха с едно листче ([[акация]], [[роза]], [[шипка]], [[картоф]], [[обикновен орех]], [[офика]], [[калина]], [[ясен]]),
** сложни сложноперести/многоперести ([[морков]] и други) и
** сложни двойноперести ([[албиция]]);
* сложен дланевиден ([[конски кестен]]),;
* сложен триделен ([[ягода]], [[детелина]]),;
* сложен многоделен ([[тънколистна лупина]]),;
* сложен двуделен и други.
 
=== Форма на петурата ===
Формата на петурата може да бъде сърцевидна ([[люляк]], [[липа]]), игловидна ([[ела]], [[смърч]], [[бор]]), линейна ([[пшеница]], [[обикновен мразовец|мразовец]]), копиевидна ([[киселец]]), мечовидна ([[гладиола]], [[папур]]), длановидна ([[лютиче]], [[явор]]), переста ([[дъб]]), продълговата ([[върба]]), ромбична ([[бреза]], [[черна топола]]) и други.
 
Някои класификации на формата на петурата се основават на съотношението между дължината и широчината ѝ:
Някои класификации на формата на петурата се основават на съотношението между дължината и широчината ѝ. Така например, ако дължината превишава повече от 5 пъти широчината, листата се определят като линейни. Ако дължината превишава широчината от 3 до 5 пъти, те са ланцетни. Ако дължината превишава широчината 2 – 3 пъти, а петурата е най-широка в долната част, тогава се наричат яйцевидни. Съответно, ако петурата е най-широка в средата са елипсовидни, а ако е най-широка в горната част са обратнояйцевидни. Същото се отнася и за ланцетните листа. Ако дължината и широчината на петурата са почти равни, тогава листата са кръгли (трепетлика, дива круша).
* линейни – дължината превишава повече от 5 пъти широчината;
* ланцетни – дължината превишава широчината от 3 до 5 пъти;
* яйцевидни – дължината превишава широчината 2 – 3 пъти.
 
Тази класификация се допълва, когато петурата не е най-широка в долната част с:
* елипсовидни – петурата е най-широка в средата;
* обратнояйцевидни – петурата е най-широка в горната част.
 
Когато дължината и широчината на петурата са почти равни се наричат кръгли листа (трепетлика, дива круша).
 
=== Ръб на петурата ===
Петурата може да бъде заоблена, напилена, едроназъбена, тъпо назъбена, двойно назъбена, наделена, целокрайна.
целокрайна.
 
=== Жилкуване (нерватура) на петурата ===
През повърхността на петурата преминават жилки, представляващи проводящите цеви на проводящата тъкан на растението. Те образуват жилкуването на листната петура. Жилкуването е основно три вида: мрежовидно, успоредно и дъговидно. ''Мрежовидното жилкуване'' е характерно за почти всички двусемеделни растения (такива са: [[къпина]], [[шибой]], [[парнар]], [[обикновена ралица]], [[фасул]], [[мандрагора]], [[мента]], [[незабравка]], [[слънчоглед]] и други). При това жилкуване главната жилка се разклонява в цялата петура. ''Успоредното и дъговидното жилкуване'' е характерно за едносемеделните растения (успоредно при [[пшеница]], [[бамбук]], [[ориз]], [[ечемик]], [[власатка]], [[лале]] и други и дъговидно при [[момина сълза]], [[чемерика]] и други).
 
==== Мрежовидно жилкуване ====
Характерно за почти всички двусемеделни растения (такива са: [[къпина]], [[шибой]], [[парнар]], [[обикновена ралица]], [[фасул]], [[мандрагора]], [[мента]], [[незабравка]], [[слънчоглед]] и други). При това жилкуване главната жилка се разклонява в цялата петура.
 
==== Успоредното жилкуване ====
Характерно за едносемеделните растения като [[пшеница]], [[бамбук]], [[ориз]], [[ечемик]], [[власатка]], [[лале]] и други.
 
==== Дъговидно жилкуване ====
Също при едносемеделните, например [[момина сълза]], [[чемерика]] и други.
 
=== Цвят на петурата ===