Специална педагогика: Разлика между версии

редакция без резюме
м (десетична запетая за процент)
Редакция без резюме
 
(В някои страни от бившия СССР, както и в целия „социалистически лагер“ се е приемало, че науката [[логопедия]] също е част от специалната педагогика, тогава наричана „дефектология“. Според А. Георгиева, при смяната на системата и с присъединяването ни към [[ЕС]], логопедията в съответствие с научните тенденции в повечето развити страни би следвало да се разглежда като парамедицинска наука, която не е част от специалната педагогика.)<ref name="CPLOL">STANDING LIAISON COMMITTEE OF E.U.
SPEECH AND LANGUAGE THERAPISTS AND LOGOPEDISTS (CPLOL). Revision of the Minimum Standards от [http://cplol.eu/eng/Revised_Min_Standards_2007_la.pdf Revision of the Minimum Standards].</ref>
<ref name="Антоанета Георгиева1"> Георгиева, Антоанета. Теоретични модели на езиковите нарушения, сп. Специална педагогика, бр. 2 1996</ref>
нарушения, сп. Специална педагогика, бр. 2 1996</ref>
<ref name="Антоанета Георгиева2"> Георгиева, Антоанета. За терминологията в логопедията: Базисни категории, сп. Специална педагогика, бр. 3 1996</ref>
<ref name="Антоанета Георгиева3"> Георгиева, Антоанета. За терминологията в логопедията: Спорни термини или неясни концепти, сп. Специална педагогика, бр. 4 1996</ref>
'''Интелектуална недостатъчност:''' 11 % от учениците в САЩ получават специално обучение и 1% от всички деца на училищна възраст са диагностицирани с „интелектуална недостатъчност“. <ref name="Gargiulo">Gargiulo, R. M. (2006). Special education in contemporary society: Introduction to exceptionality (2nd ed.) (p. 162). Belmont, CA: Thomson Learning.</ref>
 
Три на всеки 100 човека в САЩ имат умствена изостаналост. Едно на всеки 10 деца, които са обект на специални педагогически грижи, имат някаква форма на умствено изоставане. <ref name="NICHCY8">National Information Center for Children and Youth With Disabilities (NICHCY). [http://www.nichcy.org/pubs/factshe/fs8.pdf Mental retardation: Disability fact sheet No. 8 (FS8)]. 8 август 2005 от http://www.nichcy.org/pubs/factshe/fs8.pdf</ref>
 
'''Обучителните трудности''' са най-значителната категория от децата, обект на Специалната педагогика в САЩ – почти 50 процента от учениците, получаващи специални педагогически грижи. Според Министерството на образованието на САЩ, 5,7 % от популацията в училищна възраст имат обучителни трудности.
* Писане: Много ученици с обучителни трудности показват проблеми с писането, включително правописа, ръкописното писмо и писането на есета. Много от учениците с обучителни трудности имат проблеми с устното си изразяване.<ref name="Gargiulo" />
 
'''Говорни и езикови нарушения:''' с 20% от учениците, обект на Специалната педагогика в САЩ, се работи върху говорни и езикови проблеми. Повече от 50 % от всички деца в предучилищна възраст /3- – 4 годишни/ получават специална педагогическа помощ за говорни и езикови нарушения.<ref name="Gargiulo" />
 
Изчислено е, че 1 на всеки 10 човека в САЩ има някакви комуникативни нарушения, включително говорни, езикови или слухови. <ref name="NICHCY11">National Information Center for Children and Youth With Disabilities (NICHCY). [http://www.nichcy.org/pubs/factshe/fs11.pdf Speech and language impairments: Disability fact sheet No. 11 (FS11)]. 8 август 2005 от http://www.nichcy.org/pubs/factshe/fs11.pdf</ref>
 
'''Слухови проблеми:''' два процента от учениците в Съединените Американски щати получават специални педагогически грижи и 0.11 от всички деца в училищна възраст са със слухови нарушения и са обект на специално обучение. Едно на всеки 22 деца, родени в САЩ, има някаква степен на слухови нарушения и едно на всеки 1000 деца има сериозни слухови увреждания.<ref name="Gargiulo" />
'''Зрителни затруднения:''' 0,4 % от учениците, обект на специални педагогически грижи в САЩ, са със зрителни затруднения.<ref name="Gargiulo" />
 
Сериозни зрителни увреждания /официално или тотално слепи/ се срещат рядко: 0.06 на 1000.<ref name="NICHCY13">National Information Center for Children and Youth With Disabilities (NICHCY). [http://www.nichcy.org/pubs/factshe/fs13.pdf Visual impairments: Disability fact sheet No. 13 (FS13)]. 8 август 2005 от http://www.nichcy.org/pubs/factshe/fs13.pdf</ref>
 
== Източници ==