Разлика между версии на „Кирил Мильовски“

През 1949 година е избран за редовен професор в Земеделско-лесотехническия факултет и за пръв ректор на [[Скопски университет|Скопския университет]] (от 1949 до 1954 година). През 1962 година издава „Македонския въпрос в националната програма на ЮКП (1919 – 1937 г.)“ (Македонското прашанье во националната програма на КПЮ).<ref>[http://www.kroraina.com/knigi/kc/cyrn15.html Църнушанов, Коста. ''Македонизмът и съпротивата на Македония срещу него'', Университетско издателство „Свети Климент Охридски“, София, 1992 г.]</ref>
 
През 1967 година Мильовски става член на [[Македонска академия на науките и изкуствата|Македонската академия на науките и изкуствата]] и секретар на Отделението за обществени науки вна МАНУакадемията. В [[Юридически факултет (Скопски университет)|Юридическия факултет]] преподава политикономия I и II като хоноруван преподавател.<ref>Узунов, Никола, ''Придонесот на академикот Кирил Миљовски за економската наука и макроекономската политика во Македонија'', Изд. Македонска академија на науките и уметностите, Скопие, 2003, стр. 450.</ref>
 
== Бележки ==