Разлика между версии на „Коста Църнушанов“

* „Добрите сръбско-български взаимоотношения в миналото“, 1947, Дирекцията на изкуствата при министерството на информацията и на изкуствата, 150 с.
* „Учебник по сърбохърватски език“, 1954, ДВИ, 448 с. (в съавторство с Любен Божинов)
* [http://strumski.com/biblioteka/?id=2115 „Охридското съзаклятие: предшественици, вдъхновители и дейци“], 1966, Изд. на Национал. Съвет на Отечествения фронт, 187 с.
* „Македонски народни песни“, I изд. С., Издателство на БАН, 1956 г. [http://macedonia-history.blogspot.com/2010/02/blog-post_05.html Глава „Галичка сватба", с. 352-359.]
* [http://macedonia-history.blogspot.com/2009/07/bulgarskite-narodni-govori-i-edinstvoto.html „Българските народни говори и единството на българския език", София, 1968 г.]
Анонимен потребител