Разлика между версии на „Формална логика“

106 байта изтрити ,  преди 1 година
редакция без резюме
Етикети: Визуален редактор добавен етикет nowiki в статията
{{обработка|по-достъпно обяснение}}
 
{{без конкретни източници}}
'''Формална логика''' е термин на [[Имануел Кант]], с който ''традиционната [[логика]]'' – а именно силогистиката (Аристотеловата теория за формално-валидните умозаключения), допълнена в традицията с учението за понятието и учението за съждението, – се различава от развитата от самия [[Кант]] т.нар. „трансцендентална логика“, в която се обръща внимание не само на логическата „форма“, но и на предмета, т.е. „съдържанието“ на [[познание]]то. Кант е смятал, че формалната логика е получила завършен вид на практика още при самия [[Аристотел]]. (При [[Хегел]] в известен смисъл се продължава Кантовата програма, като започва да се говори за една по-висша „спекулативна“ или „съдържателна“ логика и, дотолкова, самата формална логика получава дори негативни конотации.) Изследванията на немския математик и философ Готлоб [[Фреге]] обаче довеждат до революция – и неподозирани дотогава разширения – на „формалната логика“ в края на ХІХ век. За да се различава тази „нова“ логика („модерната логика“) от напластената с теоретико-познавателни и психологически въпроси традиционна логика (особено през Новото време, но също и при Кант и Хегел), сега отново започва да се говори за „формална логика“, но този път в положителен смисъл. Други имена, които се използват за същото, са „символна логика“, „математическа логика“ и „логистика“ (последното обаче не се използва вече в този смисъл).
 
Последните наименования имат, разбира се, своето основание, но съдържат и недостатъци. Въведени във вихъра на въодушевлението от ефективността на новите системи на логиката, и то на фона на „стерилността“ на старата логика, те създават впечатление за наличие на принципна граница между „предметната“ област на съвременните и тази на традиционните логически изследвания. Ето защо на едно второ поколение „математически логици“ (Шолц, Лукашевич, Бохенски<ref>Bocheński, (срвJ. особеноM.: [2])''Formale Logik''. Freiburg / München, 1956 (<sup>5</sup>1996).</ref> се налага на свой ред да доказва, че създадената от [[Аристотел]] и развивана в традицията логика също следва да се разглежда като една – макар и по-ранна – форма на формалната логика. Освен това, като изтъкват една или друга методологическа особеност на съвременните логически изследвания, тези наименования не се отнасят непосредствено към тематиката на логиката. С оглед на тези съображения изглежда по-целесъобразно с двойката „модерна“ и „традиционна“ логика да се обозначават двете основни развити до днес форми на формалната логика, които, разбира се, се различават по своята обхватност, прецизност и философско основополагане, но чрез които се изследва по същество един и същ предмет, а именно формално-валидното заключаване. Погледнато от тази гледна точка, традиционната логика кулминира в изследванията на силогистиката, а модерната логика е онази концепция за заключаването, която след Фреге се развива с помощта на двете базисни логически теории: пропозиционалната и предикатната логика (срв. [1]<ref>Полименов, сТ.: 50„Същинската разлика между традиционната и модерната логика“, белв: сп. 1''Философия'' 3 (2007), с. 50 – 58</ref>
 
== Тематика ==
В този смисъл „''модерната математическа или символна логика е съвременната форма на създадената от Аристотел формална логика''“.<ref>Kutschera, (срвF. [3]v. / Breitkopf, сA.: 15''Einführung in die moderne Logik''. Freiburg / München, 1971 (<sup>6</sup>1992).</ref> Тъй като бурното развитие на формалната логика от последните 130 години до голяма степен компрометира схващането на Новото време за завършеността на логиката и опитите (на Кант и Хегел) за нейно разширение по посока на теоретико-познавателни въпроси, не е лишено от основание схващането на повечето съвременни логици, че „формална логика“ означава същото като простото „логика“ – т.е. че редом с „формалната“ логика няма една втора „трансцендентална“ или „спекулативна“ логика (ето защо относно предмета на формалната логика срв. тук статията „[[логика]]“.) При това съвременно схващане самото говорене за „формална“ логика, на свой ред, би имало смисъл само тогава, когато с него ''логиката'' в по-тесен смисъл – като теория, чийто предмет е формално-валидното заключаване, – се различава от ''философията на логиката'' като анализ на – лежащите в основата на тази теория – базисни логически категории (в смисъла на металогическа рефлексия върху понятията, с които самата логическа теория описва своите предмети, напр. понятията: изречение, предикат, сингуларен термин, истина, значение, референция, функция, понятие, предмет и др.). В този случай в традицията на [[Бъртранд Ръсел]] се говори за „философска логика“ (други термини са „логическа пропедевтика“ (Паул Лоренцен), „теория за значението“ или „философия на мисълта“ (Майкъл Дамет) и др.).
 
Бел.: От съвременна гледна точка самото традиционно говорене за „формална“ логика (включително и Кантовото) е най-малкото дотолкова по-скоро интуитивно, отколкото строго дефинирано<ref>Scholz, (срвH.: [4],''Abriß сder Geschichte der Logik''. 3Freiburg / München, 1931 (<sup>2</sup>1959).</ref>, доколкото понятието за ''логическа форма'' получава ясен смисъл едва в изследванията на модерната символна логика, а именно чрез приложението на т.нар. метод за „формализация“ (който се състои, най-общо казано, в един ''метод за заместване'' на изрази с определено значение в изреченията, въвеждането на ''променливи'' и употребата на специални ''символи'' за получаващите се при този анализ логически константи).
 
== Източници ==
<references />
* [1] Полименов, Т.: „Същинската разлика между традиционната и модерната логика“, в: сп. ''Философия'' 3 (2007), с. 50 – 58.
 
* [2] Bocheński, J. M.: ''Formale Logik''. Freiburg / München, 1956 (<sup>5</sup>1996).
== Външни препратки ==
* [3] Kutschera, F. v. / Breitkopf, A.: ''Einführung in die moderne Logik''. Freiburg / München, 1971 (<sup>6</sup>1992).
* [http://formallogic.eu <nowiki>[5] Електронен учебник</nowiki>]
* [4] Scholz, H.: ''Abriß der Geschichte der Logik''. Freiburg / München, 1931 (<sup>2</sup>1959).
* [http://formallogic.eu <nowiki>[5] Електронен учебник</nowiki>]
 
[[Категория:Логика]]