Разлика между версии на „Константа на Ридберг“

м
м
 
:<math>R_\infty ={\frac {m_{\text{e}}e^{4}}{8\varepsilon _{0}^{2}h^{3}c}}= 1.097\;373\;156\;8508(65) \times 10^7 \,\text{m}^{-1},</math><ref name="codata"/>
където <math>m_\text{e}</math> е масата в покой на [[електрон]]а, <math>e</math> е [[елементарен заряд|елементарния заряд]], <math>\varepsilon_0</math> е [[диелектрична константа на вакумавакуума|диелектричната константа на вакумавакуума]], <math>h</math> е [[константа на Планк|константата на Планк]], а <math>c</math> е [[скоростта на светлината]] във вакуум.
 
Тази константа често се използва в [[Атомна физика|атомната физика]] под формата на единицата за енергия на Ридберг: