Разлика между версии на „Брежани“

 
{{обработка|форматиране}}
През 1949 година в село Брежани отваря врати едно от най-големите предприятия за производство на кафяви въглища в България – ДМП”Пирин”, което възражда селото, построява се нов жилищен квартал, училище, детска градина, културен дом на миньора,  подобрява се инфраструктурата, развива се художествената самодейност, селото има футболен отбор. През 1956 година жителите достигат 3635 души.
През 1949 година в
 
село Брежани отваря врати едно от най-големите предприятия за производство на
През 1955 година от Брежани се отделя като самостоятелно село [[Полето]].<ref>Мичев, Николай и П. Коледаров. Речник на селищата и селищните имена в България. 1878 – 1987. София. 1989, с. 216.</ref>
кафяви въглища в България – ДМП”Пирин”, което възражда селото, построява се нов
жилищен квартал, училище, детска градина, културен дом на миньора,  подобрява се инфраструктурата, развива се
художествената самодейност, селото има футболен отбор, през 1956 година жителите достигат 3635 души.
 
Мината е ликвидира през 2003 година, което се отразява негативно на развитието
еко и културен туризъм.
 
През 2010 година в Брежани е създадено сдружението „Хора и традиции”. В него членува почти цялото село, което възприема идеите на сдружението като свои,
а те са възобновяване на културните и фолклорни традиции, реклама на региона и неговите природни дадености и уникалните по вкус и качество кестенови
„Хора и традиции”. В него членува
насаждения, грижа за хората в неравностойно положение, повишаване качеството на живот и др. Още неригистирано официално, сдружението организира първия по рода си в България Празник на брежанския кестен, който е популяризиран в регионални и национални медии и се организира всяка година през октомври.
почти цялото село, което възприема идеите на сдружението като свои,
а те са възобновяване на културните и фолклорни традиции, реклама на региона и
неговите природни дадености и уникалните по вкус и качество кестенови
насаждения, грижа за хората в неравностойно положение, повишаване качеството на
живот и др. Още неригистирано официално, сдружението организира първия по рода
си в България Празник на брежанския кестен, който е популяризиран в регионални
и национални медии и се организира всяка година през октомври.
 
На 15 декември 2014 в  министерствотоМинистерството на регионалното развитие Управляващият орган на Програмата за трансгранично сътрудничество
България – Македония 2007-2013 CCI номер: 2007CB16IPO007 официално връчи договора за изпълнение на проект „Подобряване на качеството
Управляващият орган на Програмата за трансгранично сътрудничество
на живот в трансграничния регион чрез насърчаване и съживяване на общото културно наследство между община Симитли, Р. България и Делчево, Р. Македония” на обща стойност 90250,46 евро, от  които 47163,08 евро – за дейности на сдружението.
България – Македония 2007-2013 CCI номер: 2007CB16IPO007
официално връчи договора за изпълнение на проект „Подобряване на
качеството
на живот в трансграничния
регион чрез насърчаване
и
съживяване на общото културно
наследство между община Симитли, Р. България 
и Делчево, Р. Македония” на обща стойност 90250,46 евро,
от  които 47163,08 евро – за дейности на
сдружението.
 
По инициатива на сдружението  и кметство Брежани се организира мащабна дискусия за съдбата на кестеновите гори с общински и държавни институции  с обобщен анализ на икономическите възможности на кестеновите плантации, възможност за доходоносен труд за хората и възраждане на природата.
дискусия за съдбата на кестеновите гори с общински и държавни институции  с обобщен анализ на икономическите възможности
на кестеновите плантации, възможност за доходоносен труд за хората и възраждане
на природата.
 
Сдружение „Хора и традиции” има изградена мрежа от доброволци, които работят и са готови да работят за развитието на своето село, общност,  община. Сдружението се ползва с авторитет в региона, има моралната подкрепа на всички държавни и общински органи и организации.
Сдружение
„Хора и традиции” има изградена мрежа от доброволци, които работят и са готови
да работят за развитието на своето село, общност,  община. Сдружението се ползва с авторитет в
региона, има моралната подкрепа на всички държавни и общински органи и
организации.
 
В селото съществува отбор Пирински миньор, който е участник два пъти в Б футболна група и постоянен участник в Югозападна В група.