Разлика между версии на „Инвазивен вид“

Картинка, форматиране: 2x тире-числа (ползвайки Advisor
(Картинка, форматиране: 2x тире-числа (ползвайки Advisor)
'''Инвазивни''' ({{lang|la|на=от|invasio}} – нашествие, нападение, набег, насилие, окупация) за определено място са такива [[Вид (биология)|вид]]ове, които не са естествено разпространени там, а са интродуцирани по един или друг начин и имат тенденцията да се разпространяват до степен да увредят местната [[екосистема]], като в някои дефиниции се включва също и вреда за човешката [[икономика]] и [[здраве]]<ref>{{Citation|title=Ecosystem Consequences of Biological Invasions |author=Joan G. Ehrenfeld |journal=Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics |year=2010 |volume=41 |pages=59 – 80 |doi=10.1146/annurev-ecolsys-102209-144650 }}</ref>.
[[Файл:Young Ailanthus altissima.JPG|мини|Млада фиданка [[Ailanthus altissima]] в градска среда.]]
 
Критериите за това дали един вид е инвазивен са доста противоречиви, поради разнообразните възприятия на изследователите и свързаната с това загриженост за субективността на понятието инвазия<ref name=neutral>[http://www.esf.edu/efb/parry/502_reading/colautti2004.pdf "A neutral terminology to define 'invasive species'"], Robert I. Colautti et al., Diversity and Distributions, (Diversity Distrib.) (2004) 10, 135 – 141.</ref> Има различни алтернативни предложения за употребата на това понятие. Най-честата употреба на понятието се отнася до интродуцираните видове (наричани още „не местни“, „не автохтонни“), които въздействат неблагоприятно в екологичен и икономически план върху [[хабитат]]ите и [[биотоп]]ите, в които са навлезли. Тези нашественици могат да бъдат както [[Растения|растителни]], така и [[Животни|животински]] видове и да нанесат вреди чрез доминирането си както в определени хабитати в [[дива природа|дивата природа]], а също и в преходната зона между дива природа и [[градска среда]] поради липсата на естествен контрол, каквито са например [[хищници]]те или съответно [[тревопасни]]те. Това включва растения, определяни като „екзотични плевели“ или „инвазивна екзотика“, завземащи местните растителни съобщества<ref>Exotic Pest Plant Council. '[http://www.cal-ipc.org/ip/inventory/pdf/Inventory1999.pdf Exotic Pest Plants of Greatest Ecological Concern in California]' accessed 4/10/2010.</ref>. Понятието в този си смисъл е използвано от правителствени организации<ref>(September 21, 2006). [http://www.invasivespeciesinfo.gov/whatis.shtml National Invasive Species Information Center – What is an Invasive Species?]. ''United States Department of Agriculture: National Agriculture Library''. Retrieved on September 1, 2007.</ref><ref>{{cite journal|last1=USA|year=1999|title=Executive Order 13112 of February 3, 1999: Invasive Species|journal=Federal Register|volume=64|issue=25|pages=6183 – 6186 }}</ref>, както и от групи по опазване на природата като Международен Съюз за Опазване на Природата (International Union for Conservation of Nature (IUCN) и Калифорнийско Общество за Местните Растения<ref name=neutral/>. Европейският Съюз разглежда като „инвазивни несвойствени видове“ такива, които са първо извън зоната си ма естествено разпространение и второ, застрашават биолигичното разнообразие<ref>{{cite web |url= http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/1_EN_resume_impact_assesment_part1_v3.pdf |title=Communication From The Commission To The Council, The European Parliament, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions Towards An EU Strategy On Invasive Species |accessdate=2011-05-17}}</ref><ref name="TsiamisGervasini2016">{{cite journal |last1=Tsiamis |first1=Konstantinos |last2=Gervasini |first2=Eugenio |last3=D’Amico|first3=Fabio|last4=Deriu|first4=Ivan |last5=Katsanevakis|first5=Stelios|last6=Crocetta|first6=Fabio|last7=Zenetos|first7=Argyro|last8=Arianoutsou|first8=Margarita|last9=Backeljau|first9=Thierry|last10=Bariche|first10=Michel|last11=Bazos|first11=Ioannis|last12=Bertaccini|first12=Assunta|last13=Brundu|first13=Giuseppe|last14=Carrete|first14=Martina|last15=Çinar|first15=Melih|last16=Curto|first16=Giovanna|last17=Faasse|first17=Marco|last18=Justine|first18=Jean-Lou|last19=Király|first19=Gergely|last20=Langer|first20=Martin|last21=Levitt|first21=Ya'arit|last22=Panov|first22=Vadim|last23=Piraino|first23=Stefano|last24=Rabitsch|first24=Wolfgang|last25=Roques|first25=Alain|last26=Scalera|first26=Riccardo|last27=Shenkar|first27=Noa|last28=Sîrbu|first28=Ioan|last29=Tricarico|first29=Elena|last30=Vannini|first30=Andrea|last31=Vøllestad|first31=Leif Asbjørn |last32=Zikos |first32=Andreas|last33=Cardoso|first33=Ana Cristina |title=The EASIN Editorial Board: quality assurance, exchange and sharing of alien species information in Europe|journal=Management of Biological Invasions |volume=7|issue=4 |year=2016 |pages=321 – 328 |issn=1989 – 8649|doi=10.3391/mbi.2016.7.4.02|url=http://www.reabic.net/journals/mbi/2016/4/MBI_2016_Tsiamis_etal.pdf}}</ref>.
 
Количеството на налични ресурси в екосистемата и степента, в която тези ресурси се използват от организмите определят определят ефекта от допълнително внесените в нея видове. В стабилните екосистеми има равновесие между използваните и наличните ресурси. Различни механизми могат да опишат ситуацията, когато екосистемата страда от различни видове смущения<ref>{{cite journal |last=Byers |first=J.E. |year=2002 |title=Impact of non-indigenous species on natives enhanced by anthropogenic alteration of selection regimes |journal=Oikos |volume=97 |issue=3 |pages=449 – 458 |doi=10.1034/j.1600-0706.2002.970316.x}}</ref>.
 
Нормалната последователност при промяна в средата като горския пожар естествено облагодетелствани са местните видове [[тревисти растения]]. Ако при тези условия там попаднат интродуцирани видове, способни на по-бърз растеж, те биха изтласкали местните видове, използвайки наличните ресурси. Често в такава ситуация лимитиращите фактори са азота и [[фосфор]]а<ref name="Davis 2000 528–534">{{cite journal |last=Davis|first=M.A. |last2=Grime |first2=J.P. |last3=Thompson |first3=K. |year=2000 |title=Fluctuating resources in plant communities: A general theory of invisibility |journal=Journal of Ecology |volume=88 |issue=3 |pages=528–534528 – 534 |doi=10.1046/j.1365-2745.2000.00473.x}}</ref>.
 
Всеки вид заема своя [[екологична ниша]] в съответната екосистема; някои видове играят различни и променливи роли в това, докато други са тясно специализирани. Някои нашественици заемат ниши, които преди това не са били заети от местни видове, а също могат да създават нови ниши<ref>{{Cite book|title=Encyclopedia of Ecology|last=Fath|first=Brian D.|publisher=Elsevier Science; 1 edition|year=2008|isbn=978-0444520333|location=Amsterdam, The Netherlands|pages=1089}}</ref>. Такъв пример е градинският [[сцинк]] ''[[Lampropholis delicata]]''
 
Промените в екосистемата могат да влияят на разпределението на видовете. Например [[ръбен ефект|ръбните ефекти]] описват какво се случва, когато част от екосистемата е нарушена, като в случая на разчистване на земя за земеделски цели. На границата на ненарушения хабитат се оформя гранична зона, която става нов хабитат, нова територия на победители и победени и евентуално за видове, които не биха оцелели извън тази гранична зона<ref>{{Cite journal|last=Alverson|first=William S.|last2=Waller|first2=Donald M.|last3=Solheim|first3=Stephen L.|date=1988|title=Forests Too Deer: Edge Effects in Northern Wisconsin|journal=Conservation Biology|volume=2|issue=4|pages=348–358348 – 358|doi=10.1111/j.1523-1739.1988.tb00199.x|jstor=2386294}}</ref>.
 
== Източници ==