Разлика между версии на „Инвазивен вид“

Линк
(Картинка, форматиране: 2x тире-числа (ползвайки Advisor)
(Линк)
Критериите за това дали един вид е инвазивен са доста противоречиви, поради разнообразните възприятия на изследователите и свързаната с това загриженост за субективността на понятието инвазия<ref name=neutral>[http://www.esf.edu/efb/parry/502_reading/colautti2004.pdf "A neutral terminology to define 'invasive species'"], Robert I. Colautti et al., Diversity and Distributions, (Diversity Distrib.) (2004) 10, 135 – 141.</ref> Има различни алтернативни предложения за употребата на това понятие. Най-честата употреба на понятието се отнася до интродуцираните видове (наричани още „не местни“, „не автохтонни“), които въздействат неблагоприятно в екологичен и икономически план върху [[хабитат]]ите и [[биотоп]]ите, в които са навлезли. Тези нашественици могат да бъдат както [[Растения|растителни]], така и [[Животни|животински]] видове и да нанесат вреди чрез доминирането си както в определени хабитати в [[дива природа|дивата природа]], а също и в преходната зона между дива природа и [[градска среда]] поради липсата на естествен контрол, каквито са например [[хищници]]те или съответно [[тревопасни]]те. Това включва растения, определяни като „екзотични плевели“ или „инвазивна екзотика“, завземащи местните растителни съобщества<ref>Exotic Pest Plant Council. '[http://www.cal-ipc.org/ip/inventory/pdf/Inventory1999.pdf Exotic Pest Plants of Greatest Ecological Concern in California]' accessed 4/10/2010.</ref>. Понятието в този си смисъл е използвано от правителствени организации<ref>(September 21, 2006). [http://www.invasivespeciesinfo.gov/whatis.shtml National Invasive Species Information Center – What is an Invasive Species?]. ''United States Department of Agriculture: National Agriculture Library''. Retrieved on September 1, 2007.</ref><ref>{{cite journal|last1=USA|year=1999|title=Executive Order 13112 of February 3, 1999: Invasive Species|journal=Federal Register|volume=64|issue=25|pages=6183 – 6186 }}</ref>, както и от групи по опазване на природата като Международен Съюз за Опазване на Природата (International Union for Conservation of Nature (IUCN) и Калифорнийско Общество за Местните Растения<ref name=neutral/>. Европейският Съюз разглежда като „инвазивни несвойствени видове“ такива, които са първо извън зоната си ма естествено разпространение и второ, застрашават биолигичното разнообразие<ref>{{cite web |url= http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/1_EN_resume_impact_assesment_part1_v3.pdf |title=Communication From The Commission To The Council, The European Parliament, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions Towards An EU Strategy On Invasive Species |accessdate=2011-05-17}}</ref><ref name="TsiamisGervasini2016">{{cite journal |last1=Tsiamis |first1=Konstantinos |last2=Gervasini |first2=Eugenio |last3=D’Amico|first3=Fabio|last4=Deriu|first4=Ivan |last5=Katsanevakis|first5=Stelios|last6=Crocetta|first6=Fabio|last7=Zenetos|first7=Argyro|last8=Arianoutsou|first8=Margarita|last9=Backeljau|first9=Thierry|last10=Bariche|first10=Michel|last11=Bazos|first11=Ioannis|last12=Bertaccini|first12=Assunta|last13=Brundu|first13=Giuseppe|last14=Carrete|first14=Martina|last15=Çinar|first15=Melih|last16=Curto|first16=Giovanna|last17=Faasse|first17=Marco|last18=Justine|first18=Jean-Lou|last19=Király|first19=Gergely|last20=Langer|first20=Martin|last21=Levitt|first21=Ya'arit|last22=Panov|first22=Vadim|last23=Piraino|first23=Stefano|last24=Rabitsch|first24=Wolfgang|last25=Roques|first25=Alain|last26=Scalera|first26=Riccardo|last27=Shenkar|first27=Noa|last28=Sîrbu|first28=Ioan|last29=Tricarico|first29=Elena|last30=Vannini|first30=Andrea|last31=Vøllestad|first31=Leif Asbjørn |last32=Zikos |first32=Andreas|last33=Cardoso|first33=Ana Cristina |title=The EASIN Editorial Board: quality assurance, exchange and sharing of alien species information in Europe|journal=Management of Biological Invasions |volume=7|issue=4 |year=2016 |pages=321 – 328 |issn=1989 – 8649|doi=10.3391/mbi.2016.7.4.02|url=http://www.reabic.net/journals/mbi/2016/4/MBI_2016_Tsiamis_etal.pdf}}</ref>.
 
Понятието се използва също и от земеделци, градинари, [[Ботаника|ботаници]], изследователи, еколози и интересуващите се от опасни растения<ref>[http://www.cal-ipc.org/ip/inventory/pdf/Inventory1999.pdf Exotic Pest Plant Council]. p. 1. accessed 4/10/2010.</ref>. Алтернативна употреба разширява понятието също и до местни видове, които са колонизирали зони от естественото си разпространение<ref name=neutral/>, като например елените, при които има свръхнаселени популации в някои крайградски зони в североизтока на [[САЩ]]<ref name="Rachael E.">{{cite journal |last=Urbanek |first=Rachael E. |author2=K.R. Allen |author3=K.C. Neilsen |year=2011 |title=Urban and Suburban Deer Management by State Wildlife-Conservation Agencies|journal=Wildlife Society Bulletin |volume=35 |issue=3 |pages=310 – 315 |doi=10.1002/wsb.37|jstor=wildsocibull2011.35.3.310}}</ref>. Понякога понятието се използва за видове, които са се разпространили навсякъде<ref name=neutral/>{{rp|136}}. Не всеки интродуциран вид обаче оказва неблагоприятно въздействие на околната среда. Такъв пример е обикновената златна рибка (''[[Carassius auratus]]''), която днес се среща навсякъде в САЩ, но рядко достига значителна населеност <ref name=neutral/>{{rp|136}}. Ярки примери за инвазивни видове са [[Европейски заек подземник|европейският заек]], [[източна сива катерица|сивата катерица]], [[Домашна котка|домашната котка]], [[шаран]]ът, [[пор]]ът<ref>{{Cite journal|last=Krishna|first=Neal|last2=Krishna|first2=Vandana M.|last3=Krishna|first3=Ryan N.|last4=Krishna|first4=Sampath|date=February 2018|title=The Invasiveness of the Genus Sylvilagus in Massachusetts and the Resulting Increase in Human Allergen Sensitization to Rabbits|journal=Journal of Allergy and Clinical Immunology|volume=141|issue=2|pages=AB236|doi=10.1016/j.jaci.2017.12.747|issn=0091 – 6749}}</ref>. Някои учени предлагат [[ГМО|генетично модифицираните организми]] да се разглеждат и третират като нашественици<ref>{{cite journal|last=Paull|first=J.|year=2017|title=Genetically Modified Organisms (GMOs) as Invasive Species|journal=Journal of Environment Protection and Sustainable Development|volume=4|pages=31 – 37|url=https://www.academia.edu/36848516}}</ref>.
 
Сами по себе си разпръскването и последващото населване обаче не са в резултат единствено на човешко въздействие върху околната среда. Има много други възможни механизми организми от всички биологични [[таксон]]и да преминават големи разстояния дори до други [[континент]]и за кратко време, например върху плаващи дънери или по въздушни течения. [[Чарлз Дарвин]] доказва, че семената, получени от изпражнения от насекоми и пръстта, полепнала по краката на птици могат да покълнат, след като са преминали значителни разстояния от хиляди мили. Нашествието в дълготрайно установили се екосистеми на организми от отдалечени райони е естествено явление, което обаче се ускорява от причинената или подпомогната от човека миграция и това не винаги може да бъде адекватно измерено.