Разлика между версии на „Университет за национално и световно стопанство“

„Стопанство“. София 2005 г.</ref>.
 
Последователно ректори на института са били проф. [[Тодор Ненов]] (1952 – 1958 година), акад. [[Жак Натан]] (1958 – 1962 година), доц. [[Ангел Чаушев (министър)|Ангел Чаушев]] (1962 – 1966 година), проф. [[Кирил Глигоров (учен)|Кирил Григоров]] (1966 – 1970 година)<ref>[http://www.unwe.bg/bg/pages/11778/нашият-университет.html Ректори на УНСС] Сайт на университета</ref>.
 
От [[1952]] – [[1953]] учебна година се въвежда вътрешна аспирантура и много от тогавашните млади асистенти и преподаватели защитават кандидатски дисертации. Поставя се началото на студентска научна дейност под формата на студентски научни кръжоци. Активизира се научноизследователската дейност сред преподавателите в института, като значително се повишава броят на публикуваните научни изследвания, монографии, статии в научни списания и студии в „'''Трудове на ВИИ „Карл Маркс'''".
Анонимен потребител