Разлика между версии на „Инвазивен вид“

Линкове
(Дребни ремонти и още един раздел.)
(Линкове)
'''Инвазивни''' ({{lang|la|на=от|invasio}} – нашествие, нападение, набег, насилие, окупация) за определено място са такива [[Вид (биология)|вид]]ове, които не са естествено разпространени там, а са интродуцирани по един или друг начин и имат тенденцията да се разпространяват до степен да увредят местната [[екосистема]], като в някои дефиниции се включва също и вреда за човешката [[икономика]] и [[здраве]]<ref>{{Citation|title=Ecosystem Consequences of Biological Invasions |author=Joan G. Ehrenfeld |journal=Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics |year=2010 |volume=41 |pages=59 – 80 |doi=10.1146/annurev-ecolsys-102209-144650 }}</ref>.
[[Файл:Young Ailanthus altissima.JPG|мини|Млада фиданка [[Ailanthus altissima]] в градска среда.]]
Критериите за това дали един вид е инвазивен са доста противоречиви, поради разнообразните възприятия на изследователите и свързаната с това загриженост за субективността на понятието инвазия<ref name=neutral>[http://www.esf.edu/efb/parry/502_reading/colautti2004.pdf "A neutral terminology to define 'invasive species'"], Robert I. Colautti et al., Diversity and Distributions, (Diversity Distrib.) (2004) 10, 135 – 141.</ref> Има различни алтернативни предложения за употребата на това понятие. Най-честата употреба на понятието се отнася до интродуцираните видове (наричани още „не местни“, „не автохтонни“), които въздействат неблагоприятно в [[Екология|екологичен]] и [[Икономика|икономически]] план върху [[хабитат]]ите и [[биотоп]]ите, в които са навлезли. Тези нашественици могат да бъдат както [[Растения|растителни]], така и [[Животни|животински]] видове и да нанесат вреди чрез доминирането си както в определени хабитати в [[дива природа|дивата природа]], а също и в преходната зона между дива природа и [[градска среда]] поради липсата на естествен контрол, каквито са например [[хищници]]те или съответно [[тревопасни]]те. Това включва растения, определяни като „екзотични плевели“ или „инвазивна екзотика“, завземащи местните растителни съобщества<ref>Exotic Pest Plant Council. '[http://www.cal-ipc.org/ip/inventory/pdf/Inventory1999.pdf Exotic Pest Plants of Greatest Ecological Concern in California]' accessed 4/10/2010.</ref>. Понятието в този си смисъл е използвано от правителствени организации<ref>(September 21, 2006). [http://www.invasivespeciesinfo.gov/whatis.shtml National Invasive Species Information Center – What is an Invasive Species?]. ''United States Department of Agriculture: National Agriculture Library''. Retrieved on September 1, 2007.</ref><ref>{{cite journal|last1=USA|year=1999|title=Executive Order 13112 of February 3, 1999: Invasive Species|journal=Federal Register|volume=64|issue=25|pages=6183 – 6186 }}</ref>, както и от групи по опазване на природата като Международен Съюз за Опазване на Природата (International Union for Conservation of Nature (IUCN) и Калифорнийско Общество за Местните Растения<ref name=neutral/>. [[Европейски съюз|Европейският Съюз]] разглежда като „инвазивни несвойствени видове“ такива, които са първо извън зоната си ма естествено разпространение и второ, застрашават [[Биологично разнообразие|биологичното разнообразие]]<ref>{{cite web |url= http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/1_EN_resume_impact_assesment_part1_v3.pdf |title=Communication From The Commission To The Council, The European Parliament, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions Towards An EU Strategy On Invasive Species |accessdate=2011-05-17}}</ref><ref name="TsiamisGervasini2016">{{cite journal |last1=Tsiamis |first1=Konstantinos |last2=Gervasini |first2=Eugenio |last3=D’Amico|first3=Fabio|last4=Deriu|first4=Ivan |last5=Katsanevakis|first5=Stelios|last6=Crocetta|first6=Fabio|last7=Zenetos|first7=Argyro|last8=Arianoutsou|first8=Margarita|last9=Backeljau|first9=Thierry|last10=Bariche|first10=Michel|last11=Bazos|first11=Ioannis|last12=Bertaccini|first12=Assunta|last13=Brundu|first13=Giuseppe|last14=Carrete|first14=Martina|last15=Çinar|first15=Melih|last16=Curto|first16=Giovanna|last17=Faasse|first17=Marco|last18=Justine|first18=Jean-Lou|last19=Király|first19=Gergely|last20=Langer|first20=Martin|last21=Levitt|first21=Ya'arit|last22=Panov|first22=Vadim|last23=Piraino|first23=Stefano|last24=Rabitsch|first24=Wolfgang|last25=Roques|first25=Alain|last26=Scalera|first26=Riccardo|last27=Shenkar|first27=Noa|last28=Sîrbu|first28=Ioan|last29=Tricarico|first29=Elena|last30=Vannini|first30=Andrea|last31=Vøllestad|first31=Leif Asbjørn |last32=Zikos |first32=Andreas|last33=Cardoso|first33=Ana Cristina |title=The EASIN Editorial Board: quality assurance, exchange and sharing of alien species information in Europe|journal=Management of Biological Invasions |volume=7|issue=4 |year=2016 |pages=321 – 328 |issn=1989 – 8649|doi=10.3391/mbi.2016.7.4.02|url=http://www.reabic.net/journals/mbi/2016/4/MBI_2016_Tsiamis_etal.pdf}}</ref>.
 
Понятието се използва също и от земеделци, градинари, [[Ботаника|ботаници]], изследователи, еколози и интересуващите се от опасни растения<ref>[http://www.cal-ipc.org/ip/inventory/pdf/Inventory1999.pdf Exotic Pest Plant Council]. p. 1. accessed 4/10/2010.</ref>. Алтернативна употреба разширява понятието също и до местни видове, които са колонизирали зони от естественото си разпространение<ref name=neutral/>, като например елените, при които има свръхнаселени популации в някои крайградски зони в североизтока на [[САЩ]]<ref name="Rachael E.">{{cite journal |last=Urbanek |first=Rachael E. |author2=K.R. Allen |author3=K.C. Neilsen |year=2011 |title=Urban and Suburban Deer Management by State Wildlife-Conservation Agencies|journal=Wildlife Society Bulletin |volume=35 |issue=3 |pages=310 – 315 |doi=10.1002/wsb.37|jstor=wildsocibull2011.35.3.310}}</ref>. Понякога понятието се използва за видове, които са се разпространили навсякъде<ref name=neutral/>{{rp|136}}. Не всеки интродуциран вид обаче оказва неблагоприятно въздействие на околната среда. Такъв пример е обикновената златна рибка (''[[Carassius auratus]]''), която днес се среща навсякъде в САЩ, но рядко достига значителна населеност <ref name=neutral/>{{rp|136}}. Ярки примери за инвазивни видове са [[Европейски заек подземник|европейският заек]], [[източна сива катерица|сивата катерица]], [[Домашна котка|домашната котка]], [[шаран]]ът, [[пор]]ът<ref>{{Cite journal|last=Krishna|first=Neal|last2=Krishna|first2=Vandana M.|last3=Krishna|first3=Ryan N.|last4=Krishna|first4=Sampath|date=February 2018|title=The Invasiveness of the Genus Sylvilagus in Massachusetts and the Resulting Increase in Human Allergen Sensitization to Rabbits|journal=Journal of Allergy and Clinical Immunology|volume=141|issue=2|pages=AB236|doi=10.1016/j.jaci.2017.12.747|issn=0091 – 6749}}</ref>. Някои учени предлагат [[ГМО|генетично модифицираните организми]] да се разглеждат и третират като нашественици<ref>{{cite journal|last=Paull|first=J.|year=2017|title=Genetically Modified Organisms (GMOs) as Invasive Species|journal=Journal of Environment Protection and Sustainable Development|volume=4|pages=31 – 37|url=https://www.academia.edu/36848516}}</ref>.
 
Сами по себе си разпръскването и последващото населване обаче не са в резултат единствено на човешко въздействие върху околната среда. Има много други възможни механизми организми от всички биологични [[таксон]]и да преминават големи разстояния дори до други [[континент]]и за кратко време, например върху плаващи дънери или по въздушни течения. [[Чарлз Дарвин]] доказва, че семената, получени от изпражнения от [[насекоми]] и пръстта, полепнала по краката на [[птици]] могат да покълнат, след като са преминали значителни разстояния от хиляди мили. Нашествието в дълготрайно установили се екосистеми на организми от отдалечени райони е естествено явление, което обаче се ускорява от причинената или подпомогната от човека миграция и това не винаги може да бъде адекватно измерено.
 
== Причини ==
[[File:Lantana Invasion of abandoned citrus plantation Sdey Hemed Israel.JPG|right|thumb|upright=1.8|''[[Lantana]]'' растяща в изоставена цитрусова плантация. [[Мошав]] [[Сдей Хемед]], [[Израел]]]]
 
В някои случаи инвазивните видове могат да използват ресурси, които са били недостъпни за местните видове, например растенията с дълъг централен [[корен]] и осева коренова система достигат подземните води. Такъв е случаят с интродуцираната в Калифорния трева [[Aegilops triuncialis]] върху серпентинитова почва, която не може да задържа вода, има висока пропорция [[Mg]]/[[Ca]], както възможна голяма токсичност от замърсяване с тежки метали. Обикновено на такива терени растителността е рядка, но въпросната трева успешно създава гъст килим и надвива зле адаптираните към серпентинитни почви местни видове<ref>{{cite journal |last=Huenneke |first=L. |author2=S. Hamburg |author3=R. Koide |author4=H. Mooney |author5=P. Vitousek |year=1990 |title=Effects of soil resources on plant invasion and community structure in California (USA) serpentine grassland |journal=Ecology |volume= 71 |pages=478 – 491 |doi=10.2307/1940302 |jstor=1940302 |issue=2 }}</ref>.
 
Инвазивните видове могат да променят средата си чрез отделянето на химични съединения, които модифицират неживите фактори, или въздействат на поведението тревопасните, въздействайки положително или отрицателно на останалите видове. Видове като ''[[Bryophyllum daigremontianum|Kalanchoe daigremontana]]'' произвеждат [[Алелопатия|алелопатични]] вещества, потискащи конкурентните видове и въздействащи на някои процеси в почвата, като минерализацията на [[въглерод]]а и [[азот]]а<ref name="HERRERAFERRER-PARIS2018">{{cite journal|last1=HERRERA|first1=Ileana|last2=FERRER-PARIS|first2=José R.|last3=BENZO|first3=Diana|last4=FLORES|first4=Saúl|last5=GARCÍA|first5=Belkis|last6=NASSAR|first6=Jafet M.|title=An Invasive Succulent Plant (Kalanchoe daigremontiana) Influences Soil Carbon and Nitrogen Mineralization in a Neotropical Semiarid Zone|journal=Pedosphere|volume=28|issue=4|year=2018|pages=632 – 643|issn=1002 – 0160|doi=10.1016/S1002-0160(18)60029-3}}</ref>. Други видове, като ''[[Stapelia gigantea]]'' създават благоприятен микроклимат за развитие на семеначета на други видове в иначе безплодни места и така намаляват опасността от тревопасни в ранните етапи на развитието си<ref>{{cite journal|last1=Herrera|first1=Ileana|last2=Ferrer-Paris|first2=José R.|last3=Hernández-Rosas|first3=José I.|last4=Nassar|first4=Jafet M.|title=Impact of two invasive succulents on native-seedling recruitment in Neotropical arid environments|journal=Journal of Arid Environments|date=2016|volume=132|pages=15 – 25|doi=10.1016/j.jaridenv.2016.04.007|url=https://www.researchgate.net/publication/301927334|accessdate=6 May 2016|bibcode=2016JArEn.132...15H}}</ref>.