Кърваво писмо: Разлика между версии

редакция без резюме
(таг)
No edit summary
Етикети: Визуален редактор Редакция чрез мобилно устройство Редакция чрез мобилно приложение
''„<u>Братя!</u>''
 
''<u>Вчера пристигна ввъ село НеджебНеджебъ ага, изизъ ПловдивПловдивъ, който поиска да затвори няколконѣколко души заедно ссъ мене. Като бяхбѣх известенизвестенъ за вашето решение, станало ввъ Оборищкото събрание, повикахповикахъ няколконѣколко души юнаци и следслѣд като се въоръжихмевъорѫжихме, отправихме се къмкъмъ конака, който нападнахме и убихме мюдюра, ссъ няколконѣколко заптиета... Сега, когато ви пиша това писмо, знамето се развяваразвѣва предпрѣдъ конака, пушкитепушкитѣ гърмят, придружени ототъ ека на черковнитечерковнитъ камбани, и юнацитеюнацитѣ се целуватцѣлуватъ единединъ други по улицитеулицитѣ!... Ако вие, братя, сте биле истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайтепослѣдвайте нашия примерпримѣръ и ввъ Панагюрище...</u>''
 
''<u>&nbsp;Копривщица, 20 априлий 1876 г.</u>''
 
''<u>Т. КаблешковКаблешковъ.</u>''
 
''<u>БяхБѣх очевидецочевидецъ, когато се извърши всичко гореказано ввъ писмото на Тодора. ТръгвамТръгвамъ за Клисура, за да направя същотосѫщото.</u>''
 
''<u>Н. Караджов“Караджовъ“</u>''
 
[[Категория:Априлско въстание]]
Анонимен потребител